Hennes forskning ökar kunskaperna om barns och ungas rättigheter

Om vi inte pratar med barn om frågor som rör dem själva, är risken att vi gör insatser eller åtgärder som i praktiken inte gynnar barnet. Det menar Frida Lygnegård som forskar om barns rättigheter och delaktighet.

Forskaren Frida Lygnegård vid Jönköping University

Varken barn eller vuxna i Sverige har tillräckligt god kunskap om barns rättigheter. Det menar forskaren Frida Lygnegård, som forskar om barn i behov av särsklit stöd. Mötesplats Social Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(MSI) uppmärksammar nu hennes forskning i samverkan med andra aktörer, som något som skapar positiva samhällseffekter. MSI har publicerat både en artikel och en kort film om Lygnegårds forskning där hon slår fast att samhället behöver bli bättre på att inkludera och prata med barn om frågor som rör dem själva.

Läs artikeln om Fridas forskning och se filmen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSI är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation och socialt företagande där Jönköping University ingår. På socialinnovation.se kan du också hitta fler exempel från de lärosäten och regioner där MSI verkar runtom i Sverige.

2021-06-08