CHILD:s samarbetspartner i Australien startar nytt forskningsprogram för ungdomar och unga vuxna med Cerebral Pares

Centre for Disability and Development Research, (CeDDR) som leds från Australian Catholic University (ACU), samarbetar med forskare från bl a Kanada och Sverige. En av de involverade i det nya forskningsprogrammet är Mats Granlund från CHILD.

Forskningsprogrammet är fokuserat på barn och unga vuxna, mellan 10-30 år, med cerebral pares. Målen är att förstå hälsovårds- och servicebehovet för denna grupp, då det finns väldigt lite forskning inom området. Visionen är att se till att ungdomar och unga vuxna får den bästa möjliga hälsovården genom denna kritiska period i utvecklingen. Det ska öka förutsättningarna för dem att vara delaktiga i alla delar av livet.

Professor Mats Granlund

- Vi i CHILD kommer att bidra genom att handleda och konsultera inom programmet. Programmets syfte har också en stark koppling till det forskningsprogram om psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för barn och ungdomar med funktionshinder som vi i CHILD arbetar med. Vi delar alltså både intressen och datainsamling, säger Mats Granlund.

För att starta forskningsprogrammet har forskargruppen i Australien beviljats medel från det nationella hälso- och medicinska forskningsrådet i Australien under fem år. Forskningsprogrammet kallas CP Achieve och det står för: the Australian Centre for Health, Independence, Economic Participation and Value Enhanced care for adolescents and young adults with cerebral palsy.

Syftet är att förbättra den fysiska och mentala hälsan och främja delaktighet genom att:

  • Förstå hur vanliga fysiska och mentala hälsoproblem är bland dessa ungdomar och unga vuxna
  • Lära sig om hur dessa hälsoproblem påverkar delaktigheten i samhället
  • Förstå långtidseffekterna av några olika behandlingar i barndomen – såsom operationer
  • Leverera terapi som stöttar delaktighet i hälsosamma livsstilar och nöjen
  • Förstå och främja en bra kvalitet i övergången från barndomshälsovård till vuxenhälsovård

Det finns en övergripande plan för att arbeta med dessa frågor som inkluderar personer med cerebral pares, deras familjer, de som arbetar med hälso- och sjukvård och andra intresserade personer.

Vill Du hålla dig uppdaterad över aktiviteter som sker inom forskningsprogrammet? Då är du välkommen att lämna dina uppgifter under länken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (på engelska, länk till Australian Catholic University)

Vill du veta mer kontakta mats.granlund@ju.se

2020-01-21