Upptäck CHILD på Upptech!

Forskargruppen CHILD från Jönköping University bjuder
in till en extra rolig dag på UPPTECH Science Center i
Jönköping lördagen den 29 februari 2020. Vi välkomnar
speciellt barn och ungdomar, föräldrar och er som arbetar
med barn och som har medverkat i vår forskning.

Kom och lek, experimentera, prova på att forska och lyssna på
när vi berättar om vår forskning.
Deltagandet är gratis men antalet platser är begränsat.

Läs mer i Inbjudan Pdf, 461.1 kB. till eventet om program och hur du anmäler dig.

Kontaktperson: maria.hultin@ju.se

2019-12-20