"High Quality Early Childhood Education and Care Systems" - EU rekommendation

EU:s ministerråd har nyligen antagit en rekommendation avseende förskolan "High Quality Early Childhood Education and Care Systems" som ska stödja medlemsstaterna i att utveckla en förskola med hög kvalitet för alla barn.

I rekommendationen lyfts "Learning Environment Self-Reflection Tool" utvecklad av en grupp inom European Agency for Special Needs and Inclusive Education, där Eva Björck i CHILD, Jönköping University, ingår tillsammans med forskare från Spanien, Grekland och Malta.

Här finner ni länken till dokumentet och citeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

2019-06-14