"Nygammal" på jobbet

Forskaren Lilly Augustine har länge funnits med i CHILD-sammanhang, men har haft olika arbetsplatser under åren. Sedan i höstas är hon dock anställd vid Jönköping University igen, och vi passar på att ställa några frågor.

Vilken är din bakgrund, Lilly Augustine?
Jag är beteendevetare, disputerade i barn- och ungdomspsykiatri med angränsande område rörande delaktighet i skolan 2006.

Vad gjorde du innan du kom till Högskolan för lärande och kommunikation vid JU?
Jag har en brokig bakgrund, med att ha arbetat inom många olika discipliner. Jag jobbade 5 år vid Folkhälsomyndigheten med att följa upp barns hälsa och även fokus på psykisk hälsa i befolkningen. Sedan arbetade jag 2 år som biträdande lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, följt av 4 år som lektor i psykologi i Kristianstad.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
Mitt fokus är att forska inom CHILD, där jag fokuserar på psykisk hälsa, mätt så som delaktighet och engagemang bland annat i skolan, och jag ska ha en del i det stora nyfinansierade projektet kring mental hälsa hos barn med funktionsnedsättningar och fokusera där på bland annat registret HABQ. Jag är kanske lite av en statistiknörd, gillar siffror och kan kanske inte alla sätt man kan göra men brukar lära mig ganska snabbt. Vill man så kan man! Utöver det så undervisar jag inom den internationella mastern Interventions in Childhood; det är roligt att faktiskt göra det på engelska och träna på de språkliga förmågorna och försöka bemöta den heterogenitet som faktiskt finns i en internationell grupp. Jag är också programansvarig där,

Vad är ditt övergripande forskningsintresse?
Jag är intresserad av hälsa, både mätt som något positivt så som engagemang, delaktighet, lycka osv, men också mätt som ohälsa så som psykosomatik, problem av olika slag så som t.ex. mobbning. Utifrån detta passar WHO:s syn på hälsa, och funktionshinder mig ypperligt och det syns också i min forskning.

Hur kom det sig att du blev du forskare och lärare?
I grund och botten är jag en nyfiken person och gillar att ta reda på saker och lösa dem. Att hitta informationen, att hitta svaren är kul och utifrån det så passar yrket mig.

Vad hoppas du jobba med/forska om, om tio år?
Jag tror detta område kommer att finnas kvar, det jag kanske hoppas på är att jag över tid hittar på lösningar hur man ska komma tillrätta med en del av den ohälsa som finns idag, kanske genom att hitta sätt att öka på den positiva hälsan.

Då tackar vi för svaren och önskar välkommen tillbaka!
Ytterligare information om Lilly Augustines forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-02-01