• Kan en app i klassrummet underlätta inkludering?
    Projektet I AM (Inclusive Assessment Map) är ett HorizonErasmus + projekt som forskningsmiljön CHILD medverkar i. Projektet går ut på att skapa och testa en app som lärare kan använda för att fokusera snarare på delaktighetssituationer, än på att kompensera för enskilda tillkortakommanden. Välkommen att kostnadsfritt delta i webbinariet den 1 december där projektet presenteras.
    Läs mer
  • Forskarseminarium om förskolan i Portugal
    Docent Joana Cadima och doktorand Ana Lemos från University of Porto i Portugal, besöker oss och håller i ett seminarium under tema Den relationella och sociala miljön som kontext för barns utveckling och lärande i förskolan . Det handlar om förskolan i Portugal och den forskning som de bedriver i Porto.
    Läs mer

Text