• Nu får fler barnforskare möjlighet att använda PMP
    Instrumentet ”Picture My Participation” (PmP) finns nu att tillgå via en ny webbplats. Det omfattande projektet att utveckla ett instrument för att mäta delaktighet för barn med funktionsnedsättning har mynnat ut i en projektwebb med resultat och riktlinjer. Forskarna vill gärna bredda sina nätverk och bjuder nu in andra forskare att medverka i arbetet med instrumentets användning.
    Läs mer

Text