Studentgrupp tar examen, juni 2021

Examen, juni 2021

Masterprogram: Interventions in Childhood (1-2 år)

Jönköping University erbjuder tillsammans med CHILD en internationell masterutbildning Interventions in Childhood. Det tvärvetenskapliga masterprogrammet ger dig en teoretisk grund, kunskap och redskap för att samverka professionellt, och tillsammans med familj och andra i närmiljön, ge barn och ungdomar stöd för att kunna vara aktiva och delaktiga i vardagen.

Observera att höstterminen 2023 erbjuds endast år 2.

En masterutblidning kan också vara en förberedelse inför att söka sig vidare till en doktorandutbildning. Läs om tre av våra studenter som nu gått vidare till doktorander.

Läs om goda samarbeten mellan forskare och studenter på masternivå

Master student speaks at a researcher's conference - in Africa!

Masterprogram Interventions in Childhood Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskarstuderande i klassrum

Forskarstuderande

Forskarutbildning

Att vara doktorand och att disputera (lägga fram en avhandling) är en utbildning till att bli forskare. Vi erbjuder forskarutbildning inom Handikappvetenskap samt Hälsa och vårdvetenskap.

Handikappvetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hälsa och vårdvetenskap

Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom https://ju.se/hsbu

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska https://ju.se/distriktsskot