50 publicerade artiklar 2014

Under 2014 publicerade CHILD-gruppens medlemmar 50 stycken artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Av dem var 22 författade tillsammans med internationella forskare.

Se listanPDF med artiklarna

Artikelarbete under ett CHILD-seminarium

2015-01-21