SAIN - SWEAH Alumni Interdisciplinary Network

Although the pursuit of longevity has been a success, there are challenges that follow an
increasingly aging population. The process of aging is multidimensional and interdisciplinary research is needed to truly comprehend its mechanisms and consequences. This implies that the new generation of aging researchers is trained in interdisciplinary research.

The main purpose of the research network is to create a base for long-term and outstanding Swedish research on ageing through interdisciplinary collaborations between Swedish universities.

More specifically, this will take place through joint projects and research applications. As it is important to have continued support and stimulation after the completion of research training, the network will also support skills for a strong professional career development and contribute with collegial support from other junior researchers with input from internationally recognized senior researchers representing different research directions.

The network is aimed at all current and future alumni from SWEAH, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. the Swedish National Graduate School for Competitive Science in Ageing and Health. SWEAH is an interdisciplinary graduate school for Ph.D. students who address aging and health in their thesis projects. To date, 121 doctoral students have been affiliated, of which 61 have graduated, from 13 universities in Sweden: Lund University, Umeå University, University Dalarna, Luleå University of Technology, Örebro University, Linköping University, Mid University, Karolinska Institutet, Jönköping University, University of Gothenburg, Kristianstad University, Blekinge Institute of Technology, and Linnaeus University.

SAIN will utilize the experiences and qualities gained from being affiliated with an interdisciplinary research school to promote a productive interdisciplinary network for emerging scholars within the research field of aging.

 

SAIN is coordinated by an executive group:
Charlotta Nilsen, coordinator for SAIN, lecturer at the Institute for Gerontology (IFG), Jönköping University, researcher at the Stress Research Institute, Stockholm University and affiliated researcher at the Aging Research Center, Karolinska Institutet.

Malin Ericsson, convener of the steering group, postdoctoral fellow at the Aging Research Center and the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet

Caroline Hasselgren, researcher at the Center for Aging and Health (AGECAP) and the Department of Sociology and Occupational Science, University of Gothenburg.

Robin Jonsson, postdoctoral researcher and lecturer at the department of sociology and work science, University of Gothenburg.

SAIN's senior advisory board:

Professor Merril Silverstein, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syracuse University, USA; Professor Susanne Iwarsson, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lund University, koordinator för SWEAH; Professor Liat Ayalon, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bar-Ilan University, Israel; Professor Deborah Finkel, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Jönköping University, Indiana University Southeast och University of Southern California, USA; Professor emeritus Boo Johansson, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. University of Gothenburg; Professor Nancy Pedersen, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Karolinska Institutet; Professor Martin Hyde, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. University of Leicester, Storbritannien; and Professor Lena Dahlberg, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dalarna University and Karolinska Institutet.

Follow us on social media!

Contact information

Charlotta Nilsen, Jönköping University

e-post: charlotta.nilsen@ju.se

Malin Ericsson, Karolinska Institutet

e-post: malin.ericsson@ki.se

Caroline Hasselgren Bune, Göteborgs universitet

E-post: caroline.hasselgren@gu.se

Robin Jonsson, Göteborgs universitet

E-post: robin.jonsson@gu.se

 

 

 

 

SAIN - SWEAH alumni interdisciplinära nätverk. Ett nätverk för forskning om åldrande

Forskarnätverkets främsta syfte är att skapa en bas för långsiktig och framstående svensk forskning om äldre och åldrande genom ämnesöverskridande samarbeten mellan svenska lärosäten. Mer specifikt kommer detta att ske genom gemensamma projekt och forskningsansökningar. Då det är viktigt med fortsatt stöd och stimulans efter avslutad forskarutbildning kommer nätverket även att stödja färdigheter för en stark professionell karriärutveckling och bidra med kollegialt stöd från andra juniora forskare med input från internationellt erkända seniora forskare som representerar olika forskningsinriktningar.

Nätverket riktar sig till alla nuvarande och framtida alumner från den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). SWEAH startade 2014 och är ett samarbete mellan 13 lärosäten i Sverige: Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Karolinska Institutet, Mittuniversitetet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska universitet och Högskolan Kristianstad. Sedan 2014 har totalt 121 doktorander varit anslutna till SWEAH, varav 61 hittills disputerat (alumner). Anslutna doktorander och alumner representerar en mängd discipliner såsom medicin och hälsovetenskap, samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, juridik, demografi, teknik och arkitektur. Genom nätverket kommer vi att ta till vara erfarenheter och kunskaper från att ha varit SWEAH-anslutna doktorander för att främja ett hållbart nätverk för framtidens forskare inom området. SAIN kommer att fungera fristående från SWEAH men med en koppling som innebär kontinuerligt stöd och ger samordningsvinster.

Organisation och ledning

SAIN samordnas av en styrgrupp: Koordinator för SAIN och styrgruppens sammankallande Charlotta Nilsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor vid Institutet för gerontologi (IFG), Högskolan i Jönköping, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och anknuten forskare till Aging Research Center, Karolinska Institutet. Malin Ericsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., postdoktor vid Aging Research Center och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, Caroline Hasselgren Bune Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., forskare vid Centrum för åldrande och hälsa (AGECAP) och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt Robin Jonsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., postdoktor och lektor vid instutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Nätverket kommer att ha ett rådgivande organ, en referensgrupp, bestående av internationellt framstående seniora forskare inom området. SAIN:s referensgrupp: Professor Merril Silverstein Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Syracuse University, USA; Professor Susanne Iwarsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Lunds universitet, koordinator för SWEAH; Professor Liat Ayalon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Bar-Ilan University, Israel; Professor Deborah Finkel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Jönköping University, Indiana University Southeast och University of Southern California, USA; Professor emeritus Boo Johansson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Göteborgs universitet; Professor Nancy Pedersen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Karolinska Institutet; Professor Martin Hyde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid University of Leicester, Storbritannien; och Professor Lena Dahlberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet.

Finansieras av Familjen Kamprads stiftelse 2023-2025 och SWEAH.

News

2024-05-31: Webbinarium: Ett längre arbetsliv - Lagens gränser, filosofiska perspektiv och praktiska åtgärder

2024-05-21: Artikel i tidskriften Sunt arbetliv om samverkansträffen i Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2024-04-25: Samverkansträff i Göteborg Pdf, 166.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-04-10: Medlemsmöte

2024-02-20: SAIN webinar med Dr. Susanne Gustafsson, Jönköping University och Göteborgs universitet. Titel: HEAT: Interdisciplinary research on urban planning for an aging population in a warmer climate.

2024-02-01: Medlemsmöte

2024-01-18 till 2024-01-19: Styrgruppen sammanträder i Karlstad och planerar för 2024

2023-11-28: SAIN webinar med Professor Martin Hyde, University of Leicester, UK. Titel: What are editors looking for? Insights into publishing in gerontology journals.

2023-10-23: SAIN projekt finansierat av Forte och VR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-08-23: Medlemsmöte

2023-05-10: Alumnträff och skrivarverkstad i Jönköping Pdf, 196.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-17: Medlemsmöte

2022-12-14: Styrgruppen sammanträder på Marholmen, Norrtälje, och planerar för 2023 Pdf, 205.5 kB.

2022-11-04: Äldre i centrum - Rejäl startpeng för forskarnätverket SAIN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-11-02: Familjen Kamprads stiftelse stöttar nytt nätverk med 2.5 miljoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-11-02: Grattis till alumnnätverket SAIN som får finansiering 2023-2025 - Nyhet SWEAH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-09-28: Läs om vårt nya forskarnätverk i senaste numret av Äldre i Centrum! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-08-25: De skapade sitt egna forskarnätverk - Nyhet Äldre i Centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-08-24: Nytt alumnnätverk har sett dagens ljus - Nyhet SWEAH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-08-20: Nätverket har sitt första möte, Lund 18-19 augusti. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och SWEAH Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Charlotta Nilsen, Jönköping University

e-post: charlotta.nilsen@ju.se

Malin Ericsson, Karolinska Institutet

e-post: malin.ericsson@ki.se

Caroline Hasselgren Bune, Göteborgs universitet

E-post: caroline.hasselgren@gu.se

Robin Jonsson, Göteborgs universitet

E-post: robin.jonsson@gu.se

2022-11-03