Näringsproblematik bland personer med demens: analys av svenska kvalitetsregisterdata

Personer 65 år eller äldre med en vård eller omsorgskontakt registreras i det svenska kvalitetsregistret Senior Alert. Registret fokuserar på att genom specifika riskområden, däribland undernäring, förbättra vård, förbygga hälsa och öka patientsäkerhet. Genom att sammanlänka Senior Alert med det svenska demensregistret, Svedem, är det möjligt att studera den preventiva vård som ges till personer med demens när risk för undernäring föreligger eller undernäring redan uppstått. Projektet syfte är att beskriva hälso- och omsorgspersonals användande av den preventiva modellen samt utvärdera effekterna när en sådan modell används för att förbättra näringstillståndet bland personer med demens.

Kontakt: Linda Johansson, Lennart Christensson

2016-09-29