Mötesplatser som resurs för äldre personer i post-traumatiska städer: orkanen Katrinas efterförlopp

I en pågående studie har Karl Hedman följt äldre personer i södra Louisiana sedan 2005 då den förödande orkanen Katrina ödelade New Orleans. Intervjuer, observationer och programutvärderingar har utförts i tre seniorcenter och tre kyrkor i Baton Rouge och varierande mötesplatser för äldre personer i New Orleans från 2005 till 2016. Både för äldre som lämnade sina hem och återvände senare eller aldrig återvände och för de äldre som inte lämnade sina hem efter orkanen har mötesplatser och etablerandet av olika sociala band visat sig vara avgörande för överlevnaden och förmågan att återhämta sig och bearbeta traumatiska händelser och deras konsekvenser. Betydelsen av sociala mötesplatser och aktiviteter, som bidrar till att äldre skapar sociala band diskuteras.

Kontakt: Karl Hedman

2016-09-29