Förbättrad munhälsa inom äldreomsorgen - Utvärdering av projekt på särskilda boenden

Detta projekt handlar om munhälsa hos sköra äldre som bor på äldreboende. Munhälsan på äldreboenden är ofta dålig och detta påverkar hälsan, bland annat genom nutritionen. Detta projekt syftar till att hitta vägar att förbättra munhälsan på äldreboenden. I projektet utvärderas hur de äldres munhälsa påverkas av daglig fluorsköljning och att ha en tandhygienist på äldreboendet en timme i veckan som stöd vid munvård. Även äldreomsorgspersonalens attityd till och kunskap om munhälsa hos de äldre utvärderas.

Forskningen bedrivs i samarbete med Folktandvården och finansierat av Riksföreningen för Åldrandeforskning.

Kontakt: Isabelle Johansson, Henrik Jansson, Ulrika Lindmark

2016-09-29