Betydelsen av träffpunkter för att förebygga ensamhet bland äldre. Studier i ett internationellt perspektiv med exempel från Sverige, Japan och USA

Projekt syftar till att undersöka betydelsen av träffpunkter för äldre för att förebygga ensamhet. I projektet integreras hittills opublicerad empiri (i form av intervjuer, observationer och programutvärderingar) insamlad vid träffpunkter för äldre i Baton Rouge och New Orleans, Louisiana. Denna empiri jämförs med en avslutad och avrapporterad studie i Trollhättan (Henning; Svensson & Åhnby, 2015). Den teori kring sociala nätverk, som utvecklats inom ramen för den svenska studien, skall utgöra analysram för det nya projektet. Forskargruppen i projektet består av projektledaren Karl Hedman, biträdande lektor, och Cecilia Henning, docent vid Jönköping University och Lars Svensson, lektor, Högskolan Väst, Trollhättan. För att möjliggöra internationella jämförelser, kompletteras projektgruppen av kolleger från forskarnätverket SYSTED (Systems Sciences in Health-Social Services for Elderly and Disabled): Mary McCall, professor, Samuel Merritt University, San Fransisco, och Tokie Anme, professor, Tsukuba University, Tokyo.

Kontakt: Karl Hedman

2016-09-29