A.D.U.L.T.

A.D.U.L.T. är en forskningsmiljö vid Hälsohögskolan som startade hösten 2011. Det övergripande målet är att bedriva högkvalitativ forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med inriktning mot personer i yrkesverksam ålder. Forskningen syftar till ökad kunskap om hur vardagsliv, livsstil och förändringar i livet relaterar till hälsa och välfärd, och ska vara till nytta för individer och grupper i samhället. Forskningsmiljön strävar efter att vara en attraktiv mötesplats och att stimulera kunskapsutbyte samt skapa kontaktytor för forskare inom olika discipliner och professioner vid Hälsohögskolan med relevans för A.D.U.L.T.s forskningsområde. I forskningsmiljön medverkar såväl juniora som seniora forskare och doktorander.

Forskning

Kontakt

Ansvarig:

Eleonor Fransson
Koordinator:

Susanne Johannesson

Förkortningen A.D.U.L.T. står för Adulthood, Daily life, Utility, Lifestyle och Transition.

Adulthood (Vuxen ålder) Vår forskning fokuserar på individer och grupper i yrkesverksam ålder.

Daily life (Vardagsliv) Vår forskning handlar om hur vardagsliv, inklusive arbetsliv, relaterar till hälsa och välfärd.

Utility (Nytta, Användbarhet) Vår forskning ska vara till nytta för individ- grupp- och samhälle.

Lifestyle (Livsstil) Vår forskning handlar om livsstil, hälsobeteende och egenvård samt hur dessa faktorer påverkar hälsa och välfärd.

Transition (Övergång, förändring) Vår forskning handlar om hur olika förändringar i livet relaterar till vård, omsorg, hälsa och välfärd.

Nationellt och internationellt samarbete

Forskningen i A.D.U.L.T. har en stark förankring i det omgivande samhället, bland annat med patientföreningar, myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer. Samverkan inom forskningsmiljön sker med andra lärosäten både nationellt och internationellt kring skilda projekt.  

Mål

Målet är att skapa en mötesplats för ett kunskapsutbyte mellan professioner för att ge möjlighet till att bedriva personcentrerad forskning ur ett flervetenskapligt perspektiv. Forskningen syftar till ökad delaktighet och minskat utanförskap för olika grupper i samhället genom såväl promotiva som preventiva implementeringar.

Sidan uppdaterad 2018-01-16

Sidan uppdaterad 2012-06-21

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information