A.D.U.L.T.

A.D.U.L.T. är en forskningsmiljö vid Hälsohögskolan som startade hösten 2011. Det övergripande målet är att bedriva högkvalitativ forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med inriktning mot personer i yrkesverksam ålder. Forskningen syftar till ökad kunskap om hur vardagsliv, livsstil och förändringar i livet relaterar till hälsa och välfärd, och ska vara till nytta för individer och grupper i samhället. Forskningsmiljön strävar efter att vara en attraktiv mötesplats och att stimulera kunskapsutbyte samt skapa kontaktytor för forskare inom olika discipliner och professioner vid Hälsohögskolan med relevans för A.D.U.L.T.s forskningsområde. I forskningsmiljön medverkar såväl juniora som seniora forskare och doktorander.

Forskning

Aktuellt

Förkortningen A.D.U.L.T. står för Activity, Daily life, Utility, Lifestyle och Transition.

Activity (Aktivitet) 
Vår forskning fokuserar på vardagsaktiviteter som individer behöver och önskar göra på daglig basis och hur de relaterar till hälsa.

Daily life (Vardagsliv)
Vår forskning handlar om hur vardagsliv, inklusive arbetsliv, relaterar till hälsa och välfärd.

Utility (Nytta, Användbarhet)
Vår forskning ska vara till nytta för individ- grupp- och samhälle.

Lifestyle (Livsstil)
Vår forskning handlar om livsstil, hälsobeteende och egenvård samt hur dessa faktorer påverkar hälsa och välfärd.

Transition (Övergång, förändring)
Vår forskning handlar om hur olika förändringar i livet relaterar till vård, omsorg, hälsa och välfärd.

Nationellt och internationellt samarbete

Forskningen i A.D.U.L.T. har en stark förankring i det omgivande samhället, bland annat med patientföreningar, myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer. Samverkan inom forskningsmiljön sker med andra lärosäten både nationellt och internationellt kring skilda projekt.  

Nyheter inom området


 • Cecilia Bjursell och Anita Björklund Carlstedt
  Pengar för att utveckla projektet Age@Work
  Professor Anita Björklund Carlstedt vid Hälsohögskolan i Jönköping riktar, precis som kollegan Cecilia Bjursell vid Encell, en del av sin forskning mot äldre. Nu är de en del av en större internationell satsning på området.
  Read more

 • 10 mars: A.D.U.L.T forskningsseminarium
  A.D.U.L.T. har forskningsseminarium den 10 mars klockan 13-15 i Gd 305.
  Read more


 • Forskningsresultat presenterades i Nepal
  En grupp lärare vid Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan, varav Berit Munck och Margereth Björklund är aktiva forskare i ADULT, var i Nepal i november 2019 för att redovisa forskningsresultat om barnmorskans roll.
  Read more


 • Beviljat anslag från AFA Försäkring till forskare vid Hälsohögskolan
  Petra Wagman vid Avdelningen För Rehabilitering (AFR) har fått ett beviljat forskningsanslag från AFA försäkring för projektet: "Förändring av vardagens aktiviteter hos personer med depression och ångest efter arbetsterapeutisk rehabilitering".
  Read more

ADULT

Sidan uppdaterad 2020-10-20