En viktig del i forskarutbildningen är doktorandkurserna. Här hittar du information om aktuella kurser som ges vid Tekniska Högskolan.


Kurser VT 2024
Kurs

Kursansvarig

hp

start


Praktiknära forskningsmetodik (FTPFM31)
Kursplan Pdf, 810.2 kB.
Schema

Jenny Bäckstrand

5

start

202311

Light Metal (FTLME33)
Kursplan Pdf, 115.3 kB.
Schema
Anders Jarfors

7,5

start v12

P05 Trend Spotting - How to Identify the Future Gaps (FTP0531)
Kursplan Pdf, 114.5 kB.

Schema (prel.) Pdf, 165.6 kB.

Lars Eriksson

7,5

start V24

Datorsystem för automatiserad konstruktion (FTDAK35)
Kursplan Pdf, 115.5 kB.

Schema


Roland Stolt

7,5

start 7/3

Systematic Searches and Scholarly Publishing (FTSVP33)

Kursplan Pdf, 114.5 kB.

Schema Pdf, 106.8 kB.

Paola V Nilsson

3

Tillgodoräknande av forskarutbildningskurs vid annat lärosäte

Är du inskriven som doktorand vid Forskarskolan Industriell Produktframtagning och vill tillgodoräkna dig en kurs som du läst vid annat lärosäte ska du fylla i blanketten nedan och skicka den till forskarutbildningskoordinator på forskarskolan.

Ansökan om tillgodoräknande av kurs i utbildning på forskarnivå Word, 37.2 kB.

Ytterligare information

För ytterligare information om en specifik kurs kontakta kursansvarig för respektive kurs, alternativt forskarutbildningskoordinator på forskarskolan.