Här hittar du viktiga dokument, blanketter och mallar som rör forskarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Allmänna studieplaner

Checklistor

Instruktioner

Disputation

Inriktning och examen

Handledning

Kurser

Studieuppehåll och avbrott

Tryck av uppsats/avhandling

Omslag och spikningsblad

Ny mall för kappa 2020-12-07

Tidigare mall för kappa