Styrdokument, mallar och blanketter

Här hittar du viktiga dokument, blanketter och mallar som rör forskarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Allmänna studieplaner

Antagning till forskarutbildning

Checklistor och instruktioner

Disputation

Inriktning och examen

Handledning

Kurser

Matriser

Studieuppehåll och avbrott

Tryck av uppsats/avhandling

Sidan uppdaterad 2020-10-05