Forskningsseminarier

Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Tid och plats

Seminarierna inträffar som regel fredagar enligt nedanstående information.

Med reservation för eventuella förändringar.

Seminarier 2018

  • 1 mars 2018: Planeringsseminarium Kerstin Klavebäck, kl. 15-17, sal Hc222. Syftet med studien är först att kartlägga diskursen kring barns och ungdomars läsning i senare års forskning ur ett genusperspektiv. Syftet är därefter också att få grepp om och synliggöra den diskurs som råder bland ungdomar själva kring läsning och litteratur. Denna kunskap bör sedan kunna överföras och användas i litteraturundervisningen. Den övergripande forskningsfrågan blir därmed: Vad säger forskningen (2004-2017) om barns- och ungdomars läsning relaterat till genus, vilken inställning har ungdomar till läsning idag kopplat till genus, och; om och i så fall var, vad, när, hur och varför läser de?

Om seminarierna

Det övergripande temat för seminarierna är "Lärande och kommunikation", men seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar.

Vissa seminarier är obligatoriska:

  • Planeringsseminarier sker i den forskningsmiljö till vilken doktoranden hör . Vid detta tillfälle presenterar doktoranden kort sin forskningsplan muntligt och sedan diskuterar en annan doktorand (om sådan finns med i läsgruppen) och en forskare från forskningsmiljön innehållet i planen för att ge synpunkter och vägledning inför det vidare arbetet.
  • Under arbetet med licentiatuppsatsen/doktorsavhandlingen ska doktoranden redovisa dess kvaliteter vid ett eller två offentliga seminarier, beroende på vilken examen som eftersträvas: ett halvtidsseminarium (för doktorsexamen) och ett slutseminarium (för licentiat- och doktorsexamen). De offentliga seminarierna leds av extern diskutant.

Sidan uppdaterad 2018-03-21

Forskning
Sidan uppdaterad 2010-09-30
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information