Forskningsseminarier

Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Kommande seminarier 2020 

Planeringsseminarium - Josefin Rostedt

6 november kl 13-15 i Ha208 , HLK

Arbetstitel: Planeringspraktiker, planeringsarbete och utveckling av matematikundervisning i förskolan – En didaktisk utmaning?

Seminariet arrangeras gemensamt av gruppen för förskolepedagogisk-didaktisk forskning (PER) och gruppen för matematikdidaktik (MER) inom forskningsmiljön Praktiknära utbildningsforskning (PUF).

Välkommen!
/Sara Hvit Lindstrand & Robert Gunnarsson

Läsunderlag och Zoomlänk kan beställas av Åsa Lundgren 

Kommande seminarier 2021

Slutseminarium - Maria Hammarsten

27 januari, kl 13-15.

Välkommen på slutseminarium för Maria Hammarsten.
Fullständig information publiceras när planering är klar.

Om seminarierna

Det övergripande temat för seminarierna är "Lärande och kommunikation", men seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar.

Vissa seminarier är obligatoriska:

  • Planeringsseminarier sker i den forskningsmiljö till vilken doktoranden hör . Vid detta tillfälle presenterar doktoranden kort sin forskningsplan muntligt och sedan diskuterar en annan doktorand (om sådan finns med i läsgruppen) och en forskare från forskningsmiljön innehållet i planen för att ge synpunkter och vägledning inför det vidare arbetet.
  • Under arbetet med licentiatuppsatsen/doktorsavhandlingen ska doktoranden redovisa dess kvaliteter vid ett eller två offentliga seminarier, beroende på vilken examen som eftersträvas: ett halvtidsseminarium (för doktorsexamen) och ett slutseminarium (för licentiat- och doktorsexamen). De offentliga seminarierna leds av extern diskutant.

Sidan uppdaterad 2020-10-15