Metoder för praktikutvecklande skolforskning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till doktorander som vill fördjupa sina kunskaper om vanligt förekommande forskningsmetoder inom praktikutvecklande forskning i skola och förskola. Fokus är på metoder där forskningsprocessen drivs tillsammans med verksamma praktiker.

Kursplan

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 22 februari 2013.

Sidan uppdaterad 2017-10-18