Challenges in research on health and welfare technology: from user needs to sustainable implementation är 7.5 hp och ges digitalt på kvartsfart. Kursen är ett samarbete mellan Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mälardalens högskola.

This PhD-level course provides a broad introduction to theories and methods within co-production and participatory research design as well as within implementation research. PhD students will deepen their knowledge of and acquire analytical and critical approaches to current research within health and welfare technology using current challenges as their point of departure. The general learning outcomes of the course are that the PhD-students will deepen their knowledge of the complexity in implementation of health and welfare technology in different setting and convey in-depth knowledge of theories, models and research methods that are of practical use in the PhD students own research.

Primary contents:

  • The complexity in research on health and welfare technology
  • Theories, models and research methods within co-production and participatory research
  • Theories, models and research methods within implementation research
  • The process from needs to implementation
  • Ethical approaches

Preliminära datum för kursen, kan komma att förändras, men då meddelas de som anmält sitt intresse.

Kursstart v 40, 2022. Denna vecka är en förberedande vecka för studenterna. Tid att läsa in texter och titta på inspelade föreläsningar inför introduktionsdagen.

Samtliga tillfällen är mellan 12.30-16.30 svensk tid via zoom. Länk kommer senare att lämnas ut.

V41 13/10 -2022 Introduktionsdag. Träffa alla lärare och studenter. Tid för frågor och diskussion.

V 43 25/10-2022 Modul 1

V 45 7/11-2022 Modul 1 (Ska vara inlämning i diskussionstråd, ingen zoomträff.)

V 48 29/11 -2022 Modul 2

V 50 13/12 -2022 Modul 2

V 2 10/1- 2023 Modul 3

V 4 24/1-2023 Modul 3

V.7 14/2 -2023 Seminarium kring examinationsuppgift som ska lämnas in den 24/2

V 8 24/2-2023 inlämning examinationsuppgift , ingen zoomträff

V 10 2023 studenterna får tillbaka examination möjlighet att komplettera, ingen zoomträff

Anmälan

Kursen planeras att starta v. 40 2022 och pågå till v. 8 2023 och ges digitalt. Anmälan öppnar upp 1/1-2022, sista datum för ansökan till kursen är 31/8 2022.

For more information: