Thorbjörn Ahlgren

Head of Department
Senior Lecturer Social Work
Department of Social work , School of Health and Welfare
Philosophy doctor in social work

Article

Kalin, T., Ahlgren, T., Persdotter, B. (2022). Gender disparities in child welfare services' assessments of referrals. Findings from Sweden International Journal of Child Abuse & Neglect, 134. More information
Kalin, T., Persdotter, B., Ahlgren, T., Gerdner, A. (2022). How do child welfare referrals in Sweden match children's self-reporting of severe exposure? Child & Family Social Work, 27(2), 100-111. More information
Ahlgren, T., Kalin, T., Gerdner, A. (2021). Self-rated child maltreatment, behavioural problems, and contacts with welfare and police authorities–longitudinal community data [Barns självrapporterade övergrepp, försummelse och beteendeproblem samt kontakter med anmälningsskyldiga verksamheter – baserat på en longitudinell befolkningsstudie] European Journal of Social Work, 24(4), 642-656. More information

Doctoral thesis

Ahlgren, T. (2014). Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården (Doctoral thesis, Växjö: Linnaeus University Press). More information

Licentiate thesis

Ahlgren, T. (2007). Ungdomsbehandling: Hemmaplanslösning som idé och praktik (Licentiate thesis, Växjö: Institutionen för socialt arbete och vårdvetenskap). More information

Report

Nilsson, G., Ahlgren, T. (2003). Möte mellan fält och forskning: Kunskapsutvecklingens roll inom projektarbete. Jönköping: Luppen Kunskapscentrum More information