DoIT

The Think-Tank DoIT

Swedish versionexternal link, opens in new window

The Think-Tank DoIT (Participation and Inclusion Think-Tank) aims to, through dialogues and reflections, put the spotlight on challenges we meet in contemporary society and discuss different perspectives on participation, inclusion, equity and learning that goes beyond issues related to separate bounded categories like gender, ethnic background, class, functional disability, etc. This is done through a series of meetings.

DoIT was initiated in the beginning of 2016 by representatives from Örebro Regional Theater, the network-based research environment CCD (Communication, Culture and Diversity) that is situated, since the end of 2016, at the School of Education and Communication, Jönköping University and the National Theater. The DoIT meetings aim to create dialogical spaces that bring together and enable network creation, culture, research and practices from different sectors. We meet in DoIT across different societal sectors with a common aim of learning from one another and in order to contribute to one anothers work.

During its first two years of existence, the DoIT Think-Tank organized six whole-day meetings in Örebro, Jönköping and Hallunda. Since the spring of 2019, it arranges one-two seminars every semester either in Örebro or in Jönköping. DoIT is also experimenting with international seminars since the spring of 2019. For instance, a DoIT-day was organized in conjunction with CCD’s international conference MuDD 2019 (www.ju.se/ccd/mudd2019). In the spring of 2020 the DoIT-day has been conceptualized at the end of CCD’s international conference LeaDMe 2020 (www.ju.se/ccd/leadme2020) in Mumbai, India.

Diversity as the norm – a third position

As the world around us changes we are, in nation-states like Sweden, trying to adjust to a society where diversity is itself becoming recognized as the new norm. Such diversity is the norm in other parts of the world. If diversity is normal, an acceptance of the composite person and societal complexity in general becomes an issue that needs to be discussed. This means that societal efforts regarding participation and inclusion in contemporary society need to recognize “everyone” as part of society, irrespective of the characteristics of people or groups. From such a point of departure efforts for women, for immigrants, for lesbians, for Sami, for deaf, or for other specific groups becomes problematic.

This also means, that there exists a need to move from the dichotomy inclusion/integration/ mainstreaming on the one hand, and segregation from the majority group, on the other hand. Both solutions envisage the majority group in terms of a fixed norm. Instead, a third perspective raises questions regarding dominant norms themselves, allowing for the majority group to also evolve and change in parallel to shifts regarding the opportunities for minority groups. Such a two-way integrational process constitutes a key dimension of the DoIT vision.

Another key societal aspect of the DoIT vision relates to the need for cross-sectorial dialogical efforts. Within the Think-Tank DoIT, we are jointly attempting to create conditions for new meeting places where social actors such as artists, representatives of businesses and the civil sector, local government representatives, institutions like schools, work agencies, health care, together with researchers focus upon questions regarding everyone´s participation and inclusion, rather than the participation or specific groups.

Historically, this ambition dates back to the inter-sectional project DoT (Delaktighet och Teater; Participation and Theatre) (2012–2015), supported by, among others, The Swedish Arts Council. DoT ran under the auspices of (i) Örebro county theatre, and (ii) the research group CCD, Communication, Culture and Diversity. The project DoT built on meetings (between people and sectors) as a fundamental strategy for change in societal arenas. The explicit aim was to contribute to a more equal and democratic society in the 21st century. Through collaboration and exchange, and through research and documentation, DoT engaged the performing arts, the infrastructure of cultural politics and researchers in order to enrich different sectors in society.

2016

2 april 2016. Örebro

Tema: Uppstartsmöte DoIT som ingång och föreställningen Boxaren.

Värd: Örebro Länsteater

 

5 december 2016. Hallunda, Stockholm

Tema: Samtal om scenkonst som handlade om funktionsvariationer i scenkonst. Vi avslutade med kortare reflektion i DoITgruppen.

Värd: Riksteatern

 

2017

16 februari 2017. Örebro

Tema: Fördjupning kring deltagarnas frågeställningar inom DoIT och föreställningen Illusionistens assistent (som ursprungligen producerades inom ramen för DoT).

Värd: Örebro Länsteater

 

26 april 2017. Jönköping

Tema: Delaktighet, Inkludering och Lärande – Kunskap och Samverkan.

Inspiratörer: Sangeeta Bagga Gupta, professor i pedagogik JU/HLK och Fausto Callegari, utvecklingsledare, Regionalt utvecklingscentrum RUC

Värd: CCD och HLK

 

8 juni 2017. Hallunda, Stockholm

Tema: Fördjupning kring Riksteaterns jämställdhetsstrategi med Yamam Al-Zubaidi

Värd: Riksteatern

 

26 sep 2017. Jönköping

Tema: Lärande och omvänd rasism – exkluderings-/ inkluderingsmekanismer.

Inspiratörer: Ylva Lindberg, JU och Patrik Franke & Peter Nyberg, Litterära hem.

Värd: CCD och HLK

 

23 nov 2017. Örebro

Tema: Kultur och omvänd rasism – exkluderings-/ inkluderingsmekanismer.

Inspiratör: Rani Kasapi, chef för enheten för konstarterna Kulturdepartementet.

Värd: Örebro länsteater

 

2018

23 jan 2018. Örebro

Tema: Polariseringens dramaturgi - Hur medierna fjättrar oss i den svartvita världen.

Inspiratör: Gunilla Kindstrand, frilansande kulturjournalist, ordförande i Konstnärsnämnden. Värd: Örebro länsteater

 

21 mars 2018. Hallunda, Stockholm

Tema: Rätten till språket, rätten till kroppen: om språknormen, kroppen och den flerspråkiga arbetsplatsen.

Inspiratör: Malin Kvitvaer, projektledare för ”Teckna sex”, RFSU

Värd: Riksteatern

 

23 maj 2018. Jönköping

Tema: Öppen, dold eller lagom rasism – inom professionsutbildning och professioner/på arbetsplatser.

Inspiratörer: Zahra Bayati, Göteborgs universitet och Shatila Salami Räddningstjänsten Syd

Värd: CCD och HLK

 

20 sep 2018. Örebro

Tema: När blir genrebegreppen publikförakt? Hur något som är ”för alla” ibland inte berör någon medan det väldigt specifika blir angeläget för många.

Inspiratör; Rikard Lekander, konstnärlig ledare, Örebro länsteater.

Värd: Örebro länsteater

 

17 okt 2018. Hallunda, Stockholm

Tema: Deaf Culture in France: The awakening of the Deaf Art and Cultural Identity

Presentatör: Olivier Schetrit

Värd: Riksteatern

 

5 dec 2018. Jönköping

Tema: Mångfaldsperspektiv på språkande, kultur och integration

Inspiratörer: Taliah Pollack, Helena Öberg och Sangeeta Bagga-Gupta

Värd: CCD och HLK

 

2019

10 april 2019. Jönköping

DoIT-dag med CCD@JU forskningsgrupp i anslutning till MuDD2019 Workshop Conference

http://www.ju.se/ccd/mudd2019

Värd: School of Education and Communication, Jönköping University

 

4 okt 2019. Örebro

Tema: Hur pratar vi om när vi tycker olika, och accepterar vi komplexitet?

Inspiratörer: Alexandra Royal och Ylva Lindberg

Värd: Örebro länsteater

 

7 dec 2019. Örebro

Tema: Hur pratar vi om: religion – om att växa upp med en religiös identitet i Sverige

Inspiratör: Khalid Mohammes

Värd: Örebro länsteater

 

2020

15 februari 2020. Mumbai, Indien

DoIT-dag med CCD@JU forskningsgrupp i anslutning till CCD:s internationella konferens LeaDMe 2020

http://www.ju.se/ccd/leadme2020

 

9 oktober 2020 via Zoom

Digital DoIT-träff

Tema: Mångfald, ledarskap och varför det är viktigt med kulturarv och att kulturarva

Inspiratör: Qaisar Mahmood

Värd: Örebro teater (deltagare vid mötet erbjuds en digital biljett till Stackars Birger av Martina Montelius samma kväll)

 

9 december 2020 kl. 13:00-16:00 via Zoom

Digital DoIT-träff

DoIT-mötet hålls på svenska

Tema: Om konsten att göra älskade romanklassiker lättlästa

Inspiratör: Cecilia Davidsson är skönlitterär författare och lektor i kreativt skrivande på konstnärlig grund.

Värd: CCD, Jönköping University

Digital meeting Friday January 22, 9 am-12 am

The DoIT-meeting is held in Swedish

Obs! Tolkning mellan STS (svenskt teckenspråk) och svenska finns


Tema – (Yrkes)roller, förebyggande och främjande ungdomsarbete

Situationen i samhället med ökande klyftor, tilltagande marginalisering och psykisk ohälsa bland unga skärps nu ytterligare genom Corona-epidemins effekter.

 

Välkommen till en halvdag där vi diskuterar hur vi kan skapa en hållbar utveckling för ungdomar genom förebyggande och främjande arbete under deras fritid!

 

Fokus i samtalet kommer att ligga på den öppna fritids- och ungdomsverksamheten för ungdomar mellan 13 och 18 år och den yrkesgrupp som ofta utgör en av de få vuxenkontakterna för dessa ungdomar på kvällar och helger – fritidsledarna. Viktigt kommer också möjligheter till samverkan mellan olika sektorer att vara.


DAGENS PROGRAM

08.45 Incheckning: öppet för anmälda

09.00 Välkomsthälsning & Vad är DoIT?

09.10 Inspirationstankar om temat - Torbjörn Forkby

09.25 Inspirationstankar om temat - Marwa Chebil

09.40 Bensträckare

09.45 Inspirationstankar om temat - Andreas Törnkvist

10.00 Inspirationstankar om temat - Ellen Samuelsson

10.15 Kaffepaus

10.30 Inspirationstankar om temat - Bibbi Björk Eriksson

10.45 Samtal i grupper

11.30 Gemensam uppsamling av tankar från gruppsamtalen

11.50 Framåtblick


Frågor vi kommer att samtala om inkluderar till exempel:

 • Vilken kompetens krävs för att arbeta förebyggande och främjande med ungdomar generellt och i institutioner som öppen fritids- och ungdomsverksamhet?
 • Hur skulle olika sektorer i samhället kunna samverka för att bidra till förebyggande och främjande med ungdomar på deras fritid?
 • Vad säger forskningen om dagens situation när det gäller ungdomars behov under sin fritid och vår förmåga att möta dessa behov?
 • Vilken forskning skulle behövas för att belysa dagens situation och ge underlag för utvecklingsarbete som kan stärka förebyggande och främjande med ungdomar i dag?
 • Hur kan dagens tankar få nerslag/vara relevanta i våra respektive verksamheter?


Inspiratörer:

Bibbi Björk Eriksson, lärare fritidsledarutbildningen, Vimmerby folkhögskola

Andreas Törnkvist, avdelningschef, Kultur- och fritid, Jönköpings kommun

Marwa Chebil, handläggare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Torbjörn Forkby, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Ellen Samuelsson, Processledare demokrati och inflytande, Kulturförvaltningen Halmstads kommun


Samtalsledare:

Eva Gunnarsson, Utvecklingsledare FoUrum fritid

Elisabet Sandblom, Universitetslektor i svenska

Karl Hedman, Universitetslektor i sociologi


Värd: CCD, Jönköping University

Digital DoIT-meeting will take place March 26, 1 pm-5.30 pm

The DoIT-meeting is held in Swedish


Dagens tema: Vilken roll har chefer och vilka paradoxer uppstår i förväntningar när det gäller frågor om delaktighet och inkludering? Vad är en ”tredje position” i avseendet delaktighet och inkludering och hur når vi dit tillsammans?


Inspiratörer till dagen:

Initiativtagare till tankesmedjan DoIT

 • Sangeeta Bagga-Gupta, professor vid Jönköping University, och
 • Petra Weckström, vd, Örebro Teater


samtalar med fyra inbjudna gäster som är chefer

 • Dritëro Kasapi, teaterchef, Riksteatern
  Dritëro Kasapi är utbildad regissör vid Faculty of Dramatic Arts i Makedonien. Han har arbetat som regissör sedan 1997 och gjort ett 40-tal föreställningar på stadsteatrar och länsteatrar runt om i landet samt på Riksteatern och andra teatrar runt om i Europa. Dritëro är teaterchef på Riksteatern sedan 2018 och har dessförinnan varit teater- och scenkonstchef på Kulturhuset Stadsteatern. Dritëro har en gedigen kunskap och erfarenhet av att sätta den svenska teaterkonsten vidare in i ett internationellt och interkulturellt perspektiv där jämlikhet och mångfald är starka drivkrafter. 2011 tilldelades han Riksteaterns stipendium för ”konstnärlig spets och bredd” med föreställningarna Othello och Louise och Björnarna. 
 • Susanna Dahlberg, vd, Regionteater Väst
  Susanna har lång erfarenhet av att arbeta med scenkonst för barn och unga, bland annat som producent på Backa Teater och Teater 23 innan nuvarande uppdrag som VD för Regionteater Väst, Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater. Har tidigare också bland annat arbetat med Dans i skolan genom Move Dansstudio i Göteborg. Susanna är också ledamot i styrelsen för Svensk Scenkonst och författare till studien om armlängds avstånd inom kulturpolitiken What is the length of an arm.
 • Elisabet Nilhfors, professor emeritus Uppsala universitet
  Elisabet har lång bakgrund inom utbildningsväsendet som bland annat lärare, skolchef, forskare, lärar- och rektorsutbildare och utvecklare. Hon är professor i pedagogik med inriktning ledarskap och som senior professor leder hon bland annat forskningsmiljön REL (Research on Educational Leadership) och driver tillsammans med många andra försöksverksamheten ULF.
 • Ylva Winther, skolchef, Sunne kommun


Värd: Örebro Teater och CCD, Jönköping University


Inspirationsläsning om en ”tredje position” till dagen:

Ta gärna del av den svenska versionen av den första delen av rapporten (ca 15 sidor) som beskriver en tredje position; den andra delen av rapporten (ca 15 sidor) tar avstamp i en tredje position och illustrerar dels en tredje position utifrån sektorn scenkonst, dels beskriver DoIT:s historia sedan 2016. Rapporten hittar ni via länken i referensen.

Bagga Gupta, S. & Weckström, P. (Eds.) (2020). On 3rd positions in democratic contexts. An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all. Om 3:e positioner i demokratiska kontexter. En-utbildning-för-alla, kultur-för-alla och ett samhälle-för-alla. Research Report Nr 11. (in English and Swedish), Jönköping University, School of Education and Communication. ISBN-nr: 978-91-88339-22-5. : http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-48145external link, opens in new window


Anmäl dig härexternal link, opens in new window


DAGENS PROGRAM

12.45 Incheckning: öppet för anmälda

13.00 Välkomsthälsning

13.10 Kort presentation av perspektiv på en tredje position

Sangeeta och Petra


Bensträckare


13.30 Perspektiv från våra inbjudna gäster

Dritëro, Susanna, Elisabet och Ylva

14.45 Fikapaus

15.00 Samtal i 4-6 grupper – frågor utifrån dagens tema

15.45 Gemensam uppsamling med presentation av minst 3 idéer, frågor, lärdomar från varje grupp

Bensträckare

16.40 Avslutande runda och kort blick framåt

The DoIT-meeting will take place August 13, 1 pm-5.30 pm

We will return regarding whether the meeting will take place digitally or on site.

The DoIT-meeting is held in Swedish

 For more information, contact:

Coordinators:

Anette Almgren White, Senior Lecturer in Swedish, HLK, JU

Elisabet Sandblom, Senior Lecturer in German, HLK, JU

Ulrika Stjerndahl, Collaboration coordinator, HLK, JU

In charge:

Sangeeta Bagga-Gupta, Professor in Pedagogics, HLK, JU

Petra Weckström, CEO, Örebro Regional Theater

Content updated