SPARK-konferensen 2022 logga.

Missa inte SPARK-konferensen 2022, som äger rum den 21 april kl 09.00 - 16.00 vid Jönköping University (JU).

Temat för konferensen är: Hållbar och agil utveckling i samverkan.

SPARKs årliga konferens är ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur vi tillsammans kan stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag.

SPARK drivs av JTH och är JU:s forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktrealisering. SPARK ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Mer information och program kommer senare.