Advanced and optimised components, materials and manufacturing

En internationellt erkänd miljö som forskar om avancerade material som används i avancerade tillverkningsprocesser för att uppnå optimerade komponenter; tre distinkta pelare är kärnan i hållbart produktförverkligande inom tillverkningsindustrin.

Bakgrund

Den här delmiljön fokuserar på kärnan i den kunskapsintensiva produktförverkligandecykeln: Material och tillverkning. Den här miljön är nationellt positionerad och internationellt erkänd inom fältet material och tillverkning med fokus på gjutna komponenter. Forsknings- och utbildningsaktiviteter är anpassade till de industriella behoven i hela komponenttillverkningens värdekedja. Som en av de främsta inspirationskällorna till upprättandet av SPARK, bidrar denna miljö starkt till utvecklingen av forsknings- och utbildningsverksamhet specifikt genom följande: kompetensutveckling inom storskalig projektledning, att stärka det nationella och internationella erkännandet av SPARK samt att förbättra kapaciteten för avancerad/tillämpad forskning och utbildning.

Forkningsfokus

Avancerade material med högre mervärde kan, i kombination med avancerade tillverkningstekniker som ger bättre hållbara lösningar med mindre material- och energiförbrukning, leda till tillverkning av hållbara och optimerade komponenter med förbättrad prestanda. Dessa tydliga pelare som är kärnan i hållbar produktförverkligande inom tillverkningsindustrin definierar den här delmiljöns forskningsfokus. Dessa aktiviteter främjar komponenter med högre prestanda/kvalitet till lägre kostnader eller mindre resursanvändning/-slöseri vilket leder till produkter med högre kvalitet och en konkurrenskraftig industri. Kompetensutveckling liksom kunskaps- och innovationsöverföring till tillverkningsindustrin baserat på industrins behov är viktiga drivkrafter för våra forsknings- och utbildningsaktiviteter.

Contact me for more information: