MMTC former Ph.D. Candidate Dr. Sara Ekberg has been awarded “Oskar Sillén-priset” (Oskar Sillén prize) and “Best dissertation in Business Administration in Sweden 2017”.

The ceremony was held on December 12, 2018, at KPMG’s headquarter in Stockholm. During the ceremony Sara held a presentation about her dissertation and received the award including a stipend of 30000 kr.

In short, Oskar Sillén’s Prize is in award for best doctoral thesis written in Sweden on business administration. The prize was established in 2004 in honour of Oskar Sillén, the first professor of Business Administration in Sweden and the Chairman of the Board at FEI from 1917-1920. The jury consists of Professor Flemming Poulfelt, Copenhagen Business School (Chair), Professor Sven-Erik Sjöstrand, Stockholm School of Economics, Professor Thomas Polesie, University of Gothenburg, and Professor Helén Andersson, Linnaeus University.

The jury’s justification for Sara’s award is below in Swedish (more information about the award here, only in Swedish https://www.fei.se/fei-stimulerar-foretagsekonomisk-forskning-oskar-sillen-priset/).

Juryns motivering:


Denna tvärvetenskapliga studie av organisatorisk integritet bygger på observation av och intervjuer i två Australienska tidningar som utsatts för starkt yttre tryck. Ambitionen med studien är att kartlägga vilken roll en organisations kärnvärden, särskilda kompetenser och styrande principer har i särskild pressade situationer. Med fokus på integritetsdimensionen tar Sara Ekbergs avhandling främst avstamp i klassik institutionell teori. Hon tar den sedan ett steg vidare och både med hjälp av kreativ fantasi och god portion uppfinningsrikedom. En huvudfråga i hennes arbete är hur en stressad organisation skall kunna hantera avvägningen mellan å ena sidan de över lång tid utvecklande grundläggande idéerna/idealen och å andra sidan de lika legitimitetskrav som från tid till annan reses av olika intressenter. I sina slutsatser förmedlar Ekberg betydande insikter om den stora betydelse - på gott och på ont - en starkt utvecklad organisatorisk integritet kan ha för företag som verkar i miljöer präglade av ett stort omvandlingstryck. Ekberg visar därvid både hur de grundläggande värdefrågorna kommer upp till ytan och vilken roll de spelar för organisationerna vidare utveckling.

Please read more at http://www.mynewsdesk.com/se/foeretagsekonomiska-institutet/pressreleases/aarets-vinnare-av-oskar-sillens-pris-aer-utsedd-2814885

2018-12-18