• Forskare inom CEnSE får 1 924 000 kr

    Handelsrådet har den 10 april tagit beslutet att bevilja 1 924 000 kr till CEnSE’s forskare Mikaela Backman, Helena Nilsson, Pia Nilsson och Özge Öner för projektet ”Karriärvägar inom partihandeln: Vilka börjar och slutar – som anställda och entreprenörer?”