Alla litterära och konstnärliga verk skyddas av upphovsrättslagen. Du som är lärare behöver därför vara medveten om hur du får använda texter och annat material från böcker och artiklar, till exempel bilder, tabeller, figurer och även musiknoter i din undervisning.

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring användning av upphovsrättsskyddat material i undervisningen.

Som i stort sett alla svenska högskolor och universitet har Jönköping University ett avtal med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access. Avtalet ger dig som lärare att, i viss omfattning, kopiera och dela upphovsrättsskyddat svenskt och utländskt material. Detta får du göra när det gäller kopiering och delning i din undervisning:

 • Tryckt förlaga: Du får kopiera, skanna och dela högst 15%, men inte mer än 15 sidor, av en tryckt skrift. Detta kallas för 15/15-regeln.
 • Digital förlaga: Du får ladda ned, skriva ut och dela högst motsvarande 15 A4-sidor.
 • Det är dock tillåtet att kopiera upp till tre ytterligare sidor om det behövs för att ett kapitel, avsnitt eller en artikel ska bli fullständigt.
 • Antal kopior: Högst så många kopior att studenterna får var sitt och att du som lärare får några.
 • Som lärare får du göra en papperskopia av en hel bok till dig själv. Men du får inte skanna eller spara en hel bok i digital form.
 • Undervisningsgruppen ska alltid vara begränsad till lärosätet.
 • Ljudinspelningar och rörlig bild omfattas inte i avtalet.
 • Ange helst källan i anslutning till det du använder i din undervisning!


Genom avtalet får du för din undervisning viss möjlighet att:

Bonus Copyright Access-lathund

Genom avtalet Bonus Copyright Access är det tillåtet att ladda upp och dela upphovsrättsskyddat material via ett slutet nätverk som lärplattformen Canvas. Samma regler kring omfattning gäller som i frågan ovan.

Nej, det material som har publicerats i Canvas får inte delas vidare i andra forum. Det gäller alla typer av material, till exempel presentationer, artiklar, övningstentor och kompendier.

Studenten får göra en kopia av till exempel en presentation för eget bruk, men har inte rätt att sprida materialet vidare till andra eller göra det tillgängligt på digitala plattformar på Internet eller i sociala medier.

Avtalet med Bonus Copyright Access slår fast att man bara får dela upphovsrättskyddat material i det nätverk och i den digitala plattform (Canvas) som både studenter och lärare använder. Ingen annan spridning är tillåten

Genom avtalet Bonus Copyright Access är det tillåtet att dela upphovsrättsskyddat material via e-post inom en undervisningsgrupp begränsad till lärosätet, inklusive distanskurs på högskolan. Samma regler kring omfattning gäller som i frågan här.

Obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur är sådan förlagsutgiven kurslitteratur som studenten ska använda i en kurs eller inför en tentamen. Huvudregeln är att detta inte är tillåtet, utom i tre fall:

 • Om du endast vill använda ett mindre avsnitt ur kurslitteraturen som inte överstiger 15%, men högst 15 sidor (15/15-regeln).
 • Enstaka avsnitt får kopieras för att läggas in i en PowerPoint-presentation eller liknande. Presentationen får endast användas i undervisningssammanhang inom lärosätet (inklusive distansundervisning i en kurs på högskolan).
 • Enstaka avsnitt får kopieras för en examinationsuppgift.

Ja, genom avtalet Bonus Copyright Access är det tillåtet använda upphovsrättsskyddat material i PowerPoint-presentationer eller liknande under dessa förutsättningar:

 • Så länge det sker i ett undervisningssammanhang inom lärosätet (inklusive distansundervisning i en kurs på högskolan) eller delat via Canvas.
 • A ange källan du hämtat texten eller bilden/bilderna från.

Det finns ett antal bildtjänster som har fria bilder med en Creative Commons-licens (om Creative Commons) som gör att du kan använda dem utan att behöva söka tillstånd. Se gärna den här filmen: "Hitta bilder på nätet som du får använda - Creative Commons".

Här är ett urval av sajter med fria bilder:


OBS! Glöm inte att ange källan du hämtat bilderna från!

Bonus Copyright Access-avtalet omfattar inte rörlig bild så du får i så fall kontakta upphovspersonen eller organisationen som har producerat materialet. Däremot kan det, precis som med texter och bilder, finnas fritt material med CC-licens.

 • Du kan söka efter YouTube-filmer med CC-licens med hjälp av filtreringsfunktionen. Se "How to find Creative Commons materials using YouTube".
 • Det är dock tillåtet att bädda in en YouTube-filmer i din PowerPoint-presentation eller dylikt, även sådana utan någon CC-licens, då det anses vara som en länkning. Se mer om detta här.
 • Det finns olika sätt att söka efter filmer och bilder, som har Creative Commons-licenser. Många tjänster som Google, Flickr, Pixabay, YouTube med flera har sökfunktioner där man kan ställa in eller filtrera på Creative Commons-licensierat material. Creative Commons har också en egen tjänst där man kan söka i en rad olika tjänster. Se även "Creative Commons – Hitta verk som du kan använda".

Bonus Copyright Access-avtalet omfattar inte musik så du har därför att följa de upphovsrättsregler som Spotify eller liknande tjänster har. De tillåter i allmänhet inte att man använder tjänsten för annat än privata och icke-kommersiella sammanhang.

Enligt 21 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk får du framföra ett verk offentligt i samband med undervisning så länge det är i ett icke-kommersiellt sammanhang. Sett utifrån detta skulle du kunna spela musik från Spotify och liknande tjänster i din undervisning.

Enligt Operight (ett undervisningsprogram om upphovsrätt) är det fortfarande oklart huruvida tjänsternas avtalsvillkor kan åsidosätta de undantagsregler som finns i lagstiftningen för att främja undervisning. Men enligt Legala handboken (kopplad till Internetstiftelsen) är det inte tillåtet.

Bonus Copyright Access-avtalet omfattar inte musik men enligt 21 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk får du framföra ett verk offentligt i samband med undervisning så länge det är i ett icke-kommersiellt sammanhang. Se även "Behöver man ett tillstånd för att framföra musik på lektionen?".

Sedan gäller det allmänt att upphovsrätten till ett verk gäller under upphovspersonens livstid och i 70 år efter utgången av hens dödsår. Upphovsrätten för verk som har skapats av två eller flera upphovspersoner gemensamt räknas från utgången av den sist avlidne upphovspersonens dödsår. Se även "Skyddstid".

Om du vill kopiera och dela mer eller på annat sätt än vad som tillåts i avtalet Bonus Copyright Access måste du hämta tillstånd från upphovsrättighetsinnehavaren.

 • Kontakta förlaget för publicerat material.
 • Om det gäller större textmängder eller bilder som ligger på en webbplats, kontakta personen eller organisationen som ligger bakom webbplatsen.

Vid en sådan förfrågan bör du ange vad du vill kopiera och tillgängliggöra, syftet med kopieringen och tillgängliggörandet, hur mycket och hur du vill dela materialet, till exempel i fysisk eller digital form.

Bonus Copyright Access har exempeldokument för dessa ändamål som du kan använda som mall vid förfrågningar. Se på den här sidan under rubriken "Kopiering utöver avtalet".

Öppna lärresurser är digitalt undervisningsmaterial som du fritt kan återanvända och bearbeta i din egen undervisning. På engelska är termen Open Educational Resources (OER). Det kan vara allt som du kan använda i din undervisning och täcker bland annat sådant som bilder, YouTube-videor, presentationsmaterial, filmklipp, böcker, studieguider, poddar, och andra resurser som flervalsfrågor m.m. I definitionen ingår också att de ska ha en CC-licens, eller liknande, som medger fritt användande och fri spridning. Du kan också dela med dig av lärresurser du själv har skapat. För en mer ingående definition, se "Accessible Open Educational Resources (OER): briefing paper" från UNESCO.

Var hittar man öppna lärresurser?

 • Creative Commons – OER
  Creative Commons har samlat ett stort webbplatser för att hitta fria resurser. Listan är uppdelat efter: Generell sökning, foton/bilder, videor, ljud/musik, öppna lärresurser, inspelade föreläsningar och videohandledningar, böcker, simulering och animering, kursmoduler och hela kurser.
 • OER Commons
  Ett digitalt bibliotek med tiotusentals öppna lärresurser som exempelvis hela kurser, lektionsmaterial, flervalsfrågor m.m.
 • OpenLearn Create
  Sök efter utbildningsmaterial som publicerats via The Open University. Du kan också söka efter öppna lärresurser från andra lärosäten via sökfunktionen "Universal search of other OER sites".
 • Canvas Commons
  I Canvas finns en funktion som heter Canvas Commons där du kan söka efter olika typer av lärresurser på olika språk. Där hittar du bilder, videor, kurser, färdiga moduler och flervalsfrågor (quizer).Då utbudet av öppna lärresurser hela tiden ökar så är det bra att man också reflekterar över sina val av resurser. Läs om hur man kan bedöma en lärresurs på Skolverkets sida "Så väljer och värderar du digitala lärresurser".

Om du vill länka till artiklar eller e-böcker ur bibliotekets digitala samlingar i exempelvis kursplaner, PowerPoint-presentationer eller andra dokument är det bra att tänka på om det är en öppen eller stängd resurs.

 • En öppen resurs kan till exempel vara en open access-artikel eller fritt tillgänglig bok eller rapport. I de fallen tar man den länken som går direkt till resursen.
 • Om det finns en doi-länk till den öppna resursen så är det den lämpligaste att använda då den är beständig. Glöm inte att ta med hela URL:en. Exempel:
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230416
 • Om det är en artikel eller bok som inte är öppet tillgänglig utan ingår i någon av bibliotekets e-resurser bör man använda en så kallad proxylänk. Detta innebär att om studenten sitter utanför högskolans nätverk får hen upp en inloggningsruta och kan använda sitt JU-login för att komma åt resursen.

  Proxylänken ser ut så här och läggs i början av till exempel en doi-länk:
  https://proxy.library.ju.se/login?url=

  Så här kan en proxylänk då se ut:
  https://proxy.library.ju.se/login?url=https://doi.org/10.1087/09531510050145506

  Använd gärna bibliotekets verktyg "Länka till elektroniska resurser" för att lägga till proxylänken.

Som lärare kan du få frågor från studenter om de får använda upphovsrättsskyddade bilder, tabeller och andra figurer i sina uppsatser. Du kan då hänvisa dem till eller själv få information om detta på sidan Upphovsrätt för studenter.