• Bibliotekets stöd kring upphovsrättsfrågor


    Får jag använda en bild från en bok i mitt examensarbete eller min artikel? Är det okej att kopiera och dela ut kurslitteratur? Oavsett om du är student, lärare eller forskare behöver du ta reda på hur du får använda andras material. Biblioteket kan hjälpa dig att få svar på dina frågor om upphovsrätt.