Search toggle

Om DiVA

DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, är en publiceringsdatabas för
långtidsbevaring av forskningspublikationer och studentuppsatser vid Jönköping University.

Högskolans forskning mer synlig

Registrering av högskolans forskningspublikationer sker av flera skäl men har som gemensam grund att göra högskolan mer synlig.

Dels visas registrerade publikationer på respektive forskares eller forskargrupps webbplats. Dels kan resultaten av forskningen vid Jönköping University presenteras för utbildningsdepartementet, högskoleverket eller olika forskningsfinansiärer.

I ljuset av det nationella resursfördelningssystemet (SOU 2007:81; Utbildningsdepartementet, Promemoria 2008-09-12) där en av kvalitetsindikatorerna kommer att vara publikationsbaserad, är det viktigt att korrekt och fullständig information om högskolans publicering finns registrerad i DiVA.

Rektorsbeslut på att alla forskningspublikationer skall registreras fortlöpande (och retroaktivt från och med 2004) understryker vikten av att alla forskare registrerar sina publikationer i DiVA.

Jönköping Universitys samlade forskningspublikationer - personligt CV

DiVA skall fungera både som en publikationsdatabas för högskolans samlade publicering och också visa de enskilda forskarnas samtliga publikationer, det vill säga även de som är gjorda innan forskaren anställdes vid Jönköping University.

Det är viktigt att skilja på dessa två funktioner. Rapporteringen till departementet och exporten av data till forskningsdatabasen SwePub skall endast innehålla publikationer som härrör från den tid forskaren varit anställd vid respektive högskola.

Det är också viktigt att det går att få ut rättvis statistik ur DiVA, där publikationer från tidigare tjänster inte tas med. Därför är det viktigt att i DiVA registrera de publikationer som tillkommit innan anställningen vid Jönköping University genom att ange lärosätet som var aktuellt vid publikationens tillkomst. Vid organisationstillhörighet (Institution, avdelning eller program) klickar man på Annat lärosäte och skriver in lärosätets namn.

Synliggör din forskning

I nya DiVA finns möjligheten att lägga till filer med den fullständiga texten till allt som registreras. Genom att lägga till artikeln som en pdf-fil när man registrerar kan man synliggöra sin forskning även för personer som inte har tillgång till vetenskapliga tidskrifter och kommersiella databaser.

Det är viktigt att se till att man har upphovsrätt till sina artiklar. Många förlag tillåter numera att man publicerar sina artiklar i publiceringsdatabaser som DiVA även då de ingår i en kommersiell vetenskaplig tidskrift. Se vidare i guiden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterPubliceringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om parallellpublicering (grön open access).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-08-26