Search toggle

Open Access

Rektor vid Jönköping University undertecknade 16 mars 2007 en policy där högskolans forskare uppmanas att publicera sin forskning Open Access.

Open Access innebär att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga via Internet och är ett sätt att göra högskolans forskning mer synlig.

Vänd dig till Högskolebiblioteket när du vill att vi arrangerar en föreläsning eller undervisar om Open Access. Till området Open Access hör också parallellpublicering,  det vill säga publicering av fulltextdokument av artiklar som getts ut i tidskrifter, och de upphovsrättsliga aspekterna av detta.

Biblioteket hjälper till med kontroll av vilka upphovsrättsregler som gäller och bistår med sammanställningen av det ofta obligatoriska försättsbladet vid parallellpublicering.

Läs mer om open access i Publiceringsstrategiguiden.

Sidan uppdaterad 2020-09-22