MAP4Light

Illustration av hus, fönster och ljuskällor

Byggnadsindustrins mycket komplexa produkter är främst hopklumpningar av produkter från tillverkningsindustrin. Forskningsprojektet Manufactured products’ information provision for light environments (MAP4Light) syftar till att studera och utveckla nya digitala verktyg för informationsutbyte mellan de två branscherna med fokus på produkter i belysta miljöer.

Introduktion

Belysning i bebyggd miljö, såväl dagsljus som elektrisk belysning, påverkar användarnas hälsa och välbefinnande samt byggnadens hållbarhet när det gäller kostnader, energiförbrukning och miljöpåverkan. Ett bra informationsutbyte mellan alla parter som är involverade i bygg- och underhållsprocessen är avgörande för korrekt tillämpning och integration av komplexa system som armaturer och fönster i en byggnad.

(Digital) informationsförsörjning och -utbyte påverkar alla parter som är involverade i varje steg i byggprocessen, och påverkar såväl kostnader som tid och potentiellt även slutlig produktkvalitet och hållbarhet. Det är ett faktum att ökningen av digitaliseringen inom bygg- och anläggningsförvaltningsindustrin har skapat stora möjligheter för industrier som levererar produkter och tjänster som används i byggnationen, men nya utmaningar har uppstått som exempelvis ett växande informationsflöde och mer komplex informationsintegritet.

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att förbättra informationsflödet med fokus på effektivt informationsutbyte och avancerade digitala verktyg. Vidare kommer projektet att belysa de relevanta aktörerna i produktframtagningsprocessen, med fokus på slutanvändarens inkludering. Detta förväntas ge fördelar för bygg- och tillverkningssektorn och, inte minst, för slutanvändaren själv.

Med fokus på tillverknings- och byggsektorn kommer projektet att definiera modeller, riktlinjer, rutiner och verktyg för informationsförsörjning. Man kommer även att utveckla nya digitala verktyg för att möjliggöra informationsutbyte mellan de inblandade parterna i byggprocessen.

Förväntade resultat

Projektet syftar till att öka kunskapen om:

  • Processmodellering och informationsutbyte mellan tillverknings- och byggsektorn med fokus på ljusmiljöer.
  • Hur semantisk webbteknologi och kopplade datateknologier kan underlätta samspelet mellan tillverknings- och byggnadsindustrin.

Projektet kommer vidare att, med fokus på tillverknings- och byggsektorn, definiera modeller, riktlinjer, procedurer och verktyg för informationsförsörjning. Man kommer även att utveckla nya digitala verktyg för att möjliggöra informationsutbyte mellan de involverade parterna i byggprocessen.

Samarbetspartners

  • Fagerhult Belysning
  • OBOS Sverige
  • Elitfönster AB (f.d. Inwido)
  • Informationsbyggarna

Projekttid och finansiering

Projektet löper under tre år, från april 2019 till mars 2022, och medfinansieras av KK-stiftelsen och projektets samarbetspartners.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Annika Moscati

Logotyper Fagerhult, Informationsbyggrna, OBOS, invido, KK-stiftelsen

Sidan uppdaterad