Ansök om lånekort för distansstudent

Distansstudent är du som är inskriven på en distanskurs eller en utlokaliserad utbildning vid Jönköping University och bosatt utanför riktnummerområde 036.

Som låntagare förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler.
Sidan uppdaterad 2020-05-18