MMTC medarrangör vid konferens i Riksdagshuset

Tillväxt, innovation, konvergens och teknologi var några av huvudtemana den 20 januari då Media Management and Transformation Centre (MMTC) på Jönköping International Business School (JIBS) medarrangerade konferensen “Seizing the Digital Opportunity – How Growth and Innovation is Created Online” i Riksdagshuset i Stockholm.

Konferensen samlade politiker, parlamentariker, lagstiftare, ledande aktörer inom industrin och forskare. Bland föreläsarna fanns Ian Hargreaves, professor vid Cardiff universitet, Simon Hampton, Director of European Public Policy på Google, Eva Hamilton, vd SVT och Martin Hvidt Thelle från Copenhapen Economics som presenterade utmaningar och möjligheter för digital tillväxt.

Hinder för den digitala tillväxten och hur man avlägsnar dem var föremål för en panel med ett antal ledande branschaktörer, däribland Georgi Ganev, (Affärsområdeschef, Konsument, Telenor), Anders Sjöman (VP Communications, Voddler), Stefan Trampus (chef för Bredbandstjänster på TeliaSonera), Ulf Pehrson (Global Head of Government and Industry Relations, Ericsson) och Elisabet Widlund (vd, Musiksverige).

Förutom JIBS fanns följande företag bland arrangörerna av konferensen: Ericsson, Google, IT & Telekomföretagen, TeliaSonera, Telenor, Ernst & Young och Storbritannien handel och investeringar. Konferensen leddes av riksdagsledamot Olof Lavesson och Moderaterna samt modereras av Lucy Küng för MMTC vid JIBS, som också gav öppningsanförandet.

För mer information vänligen kontakta Barbara Eklöf

2012-01-26