Information och ansökan

Ordinarie ansökan är stängd. Vissa utbildningar är fortfarande öppna för sen ansökan.

LÄS NOGA IGENOM INFORMATIONEN INNAN DU SÖKER!

Det du bör göra innan du ansöker är att ladda ner de meriter du vill åberopa - dessa handlingar ska bifogas direkt i ansökan. Du kan även komplettera din ansökan med handlingar senare. Du kan endast skicka in en ansökan och där göra två val. Att skicka in flera ansökningar ökar inte dina chanser att komma in på en utbildning. Har du frågor, kontakta YHantagning@ju.se


Vad ska jag skicka in?

Gymnasiebetyg

Ditt slutbetyg eller motsvarande för att visa att du uppfyller förkunskapskraven.

OBS! Då högskolan inte har tillgång till någon betygsdatabas måste du själv skicka in dina gymnasiebetyg.

Du kan komplettera med meriter i din ansökan (se länk i mail du fick i samband med ansökan) eller till e-post YHantagning@ju.se

Arbetslivserfarenhet

Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg

Intyget ska innehålla följande:

  • datum när man påbörjade anställningen
  • datum när man slutade eller om man fortfarande är anställd
  • vad man är anställd som
  • hur mycket man arbetar/arbetat i % eller antal timmar
  • vara påskrivet och daterat av arbetsgivare eller motsvarande

Som arbetslivserfarenhet räknas även arbete i eget företag, vård av barn under 10 år och totalförsvarsutbildning. Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagsförening/revisor, vård av barn intygas med barnets personbevis.

Obs! Anställningsavtal är inte giltiga som underlag för meritvärdering. Vi bedömmer inte heller CV eller personliga brev utan bifogade handlingar.

Du kan komplettera med meriter i din ansökan (se länk i mail du fick i samband med ansökan) eller till e-post YHantagning@ju.se

 

Kompetenskartläggningsformulär för studerande

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven till utbildningen du sökt, kan vi på din begäran göra en individuell bedömning, en s k kompetenskartläggning, av dina samlade meriter. Dessa meriter kan vara sådant som närliggande utbildningar, arbetslivserfarenhet eller andra meriter som kan göra det möjligt för dig att genomgå utbildningen även om du inte har den formella behörigheten. Begäran om kompetenskartläggning ska vara yh-antagningen tillhanda senast 3 juni.
Ladda ned pdf här.PDF

Viktiga datum

20 juni: Sista kompletteringsdag 
senast vecka 27: Antagningsbesked skickas ut
29 juli: Sista svarsdatum (besked ska vara oss tillhanda 29 juli)

Behörighet/Urval

Besök respektive Yh-utbildnings webbsida för att få mer information om programmets behörighet och urval.

Viktig information om urval:
Om det blir fler sökande till utbildningen än antalet utbildningsplatser kommer urvalet att ske med hjälp av ett särskilt prov. Alla kommer att kallas till provet, oavsett om du är behörig till utbildningen vid tillfället för kallelsen eller ej. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen.

Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag den 15/4.

Antagningsbesked

Efter att alla bedömningar är gjorda förbereds urvalet. Resultatet av urvalet meddelas i ett antagningsbesked, där det framgår om du är antagen, reserv eller struken. 

Svara för att behålla din plats

Du måste svara både om du vill behålla antagen plats eller reservplats även om du vill lämna återbud. Läs informationen på beskedet noga.

Reservantagning

Direkt efter sista svarsdatum börjar reservantagning. Vi kallar reserver allt eftersom vi får in återbud och håller på fram till ca en vecka efter utbildningsstart. Vi hör av oss via  e-post eller telefon.

Sen ansökan

Efter det att ordinarie ansökan har stängt, kan du till vissa utbildningar göra en sen ansökan. De sena ansökningarna behandlas i inkommandeordning.

Kontaktuppgifter Antagning

E-post: YHantagning@ju.se
Lena Neij-Pettersson: 036-101054

Andreas Backlund: 036-101470

Examen

Efter avslutad Yh-utbildning kommer automatiskt ett examensbevis att skickas till dig inom 60 dagar. Du behöver alltså inte ansöka om examensbevis.

Sidan uppdaterad 2019-05-03

Utbildning
Sidan uppdaterad 2014-03-05
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information