Information och ansökan

Sen ansökan är öppen fr o m 16 oktober.

Läs noga igenom informationen innan du ansöker.

Det du bör göra innan du ansöker är att ladda ner de meriter du vill åberopa - dessa handlingar ska bifogas direkt i ansökan.

OBS! Du kan endast göra en ansökan. Om du på bekräftelsen ser att du glömt något eller fyllt i fel så kontakta oss via mail - gör inte en ny ansökan.

Vad ska jag skicka in?

Gymnasiebetyg

Ditt slutbetyg eller motsvarande för att visa att du uppfyller förkunskapskraven.
OBS! Då högskolan inte har tillgång till någon betygsdatabas måste du själv skicka in dina gymnasiebetyg.

Arbetslivserfarenhet

Bifoga tjänstgöringsintyg.
OBS! Anställningsbevis/anställningsavtal godtas inte.
Som arbetslivserfarenhet räknas även arbete i eget företag, vård av barn under 10 år och totalförsvarsutbildning. Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagsförening/revisor. Ett tjänstgöringsintyg ska innehålla följande:

  • datum när man påbörjade anställningen
  • datum när man slutade eller om man fortfarande är anställd
  • vad man är anställd som
  • hur mycket man arbetar/arbetat i % eller antal timmar
  • vara påskrivet av arbetsgivare eller motsvarande

Kompetenskartläggningsformulär för studerande

Om du inte tror att du uppfyller de formella behörighetskraven till utbildningen du sökt, kan vi på din begäran göra en individuell bedömning, en s k kompetenskartläggning, av dina samlade meriter. Dessa meriter kan vara sådant som närliggande utbildningar, arbetslivserfarenhet eller andra meriter som kan göra det möjligt för dig att genomgå utbildningen även om du inte har den formella behörigheten. Ladda ned pdf här.PDF

Inkomna handlingar

Du har möjlighet att bifoga dokument direkt i din ansökan. Du kan även maila dina handlingar till:

Yhantagning@ju.se

Högskolan kommer inte att begära in några kompletteringar, om det vid granskningen visar sig att det saknas uppgifter, som styrker förkunskapskraven. 

Viktiga datum

Projektledare inom lagerlogistik:
14 september: Ansökan öppnar
15 oktober: Sista ansökningsdag
Vecka 47: Antagningsbesked skickas ut
3 december: Sista svarsdatum (besked ska vara oss tillhanda 3 december)

Byggproduktionsledare:
14 september: Ansökan öppnar
15 oktober: Sista ansökningsdag
30 november: Sista kompletteringsdag
Vecka 49: Antagningsbesked skickas ut
17 december: Sista svarsdatum (besked ska vara oss tillhanda 17 december)

Behörighet/Urval

Besök respektive Yh-utbildnings webbsida för att få mer information om programmets behörighet och urval.

Viktig information om urval:
Om det blir fler sökande till utbildningen än antalet utbildningsplatser kommer urvalet att ske med hjälp av ett särskilt prov. Alla kommer att kallas till provet, oavsett om du är behörig till utbildningen vid tillfället för kallelsen eller ej. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen.

Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag den 15/10.

Provtillfällena är enligt nedan:

Byggproduktionsledare Malmö:
Mån 22/10 kl. 8-9, 16-17, Tis 23/10 kl 8-9, 16-17
Provet sker i BI:s lokaler på Navigationsgatan 1A, Malmö

Byggproduktionsledare Jönköping:
Mån 22/10 kl. 8-9, 16-17, Tis 23/10 kl 8-9, 16-17
Provet sker I BI:s lokaler på Barnarpsgatan 33, Jönköping

Projektledare inom Lagerlogistik:
tis 23/10 kl 12-13, tors 25/10 kl 16-17
Provet sker i YJ:s lokaler på Åsenvägen 11, Jönköping

Antagningsbesked

Efter att alla bedömningar är gjorda förbereds urvalet. Resultatet av urvalet meddelas i ett antagningsbesked, där det framgår om du är antagen, reserv eller struken. 

Svara för att behålla din plats

Du måste svara både om du vill behålla antagen plats eller reservplats. Även om du vill lämna återbud måste du svara. Läs informationen på beskedet noga.

Reservantagning

Direkt efter sista svarsdatum börjar reservantagning. Vi kallar reserver allt eftersom vi får in återbud och håller på fram till ca en vecka efter utbildningsstart. Vi hör av oss via brev, e-post eller telefon.

Sen ansökan

Efter det att ordinarie ansökan har stängt, kan du till vissa utbildningar göra en sen ansökan. Observera att när du ansöker efter sista ansökningsdag behandlas behöriga sökande efter det datum då ansökan mottagits och erbjuds plats efter att alla sökande som sökt i tid erbjudits plats.

Kontaktuppgifter Antagning

E-post: YHantagning@ju.se
Lena Neij-Pettersson: 036-10 10 54

Examen

Efter avslutad Yh-utbildning kommer automatiskt ett examensbevis att skickas till dig inom 60 dagar. Du behöver alltså inte ansöka om examensbevis.

Sidan uppdaterad 2018-10-16

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-05

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information