Elprojektör

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 1 år, 200 Yhp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Elbranschen har ett stort behov av kompetenta medarbetare på alla nivåer. Den här utbildningen är framtagen i samarbete med branschen och ger dig möjlighet att vidareutveckla din kompetens.

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. Utbildningen ger fördjupad branschkompetens och vidareutvecklar dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion. Den har skräddarsytts för att möta behoven hos regionens företag, vilket innebär att du efter avslutad utbildning kan få jobb hos el- och energiföretag eller stora konsultföretag. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat IKKAB, Jönköpings Energi, Projektengagemang, Lustgården, WSP och ÅF.

Utbildningsmomenten omfattar bland annat kurser i ellagstiftning och entreprenadjuridik, ritning i CAD-miljö, dokumenthantering och projektledning. Du får också lära dig de i elprojekteringsbranschen vanligast förekommande programmen som Magic CAD och Elvis. Genom praktiken (LIA) på ett företag får du värdefulla kontaktytor i branschen redan under utbildningen. Efter utbildningen har du många olika karriärmöjligheter. Du kan bland annat jobba som elprojektör, elkonstruktör, eltekniker eller CAD-ritare inom elteknik eller som teknikkonsult. Du kan också välja en karriär som yrkeslärare eller arbets- och serviceledare inom el.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerandeär du också berättigad till stöd från CSN.

Läs merLäs mindre

Utbildningsort

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping och är förlagd i Yrkeshögskolan Jönköpings lokaler.

Praktik

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba som elprojektör, elkonstruktör, eltekniker, CAD-ritare inom elteknik, teknikkonsult, yrkeslärare och arbets- eller serviceledare inom el.

Omfattning:

40 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Jönköping

Studieform:

Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Språk:

Svenska

Programstart:

24 Augusti 2020

Sista anmälan:

15 april 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper) i:

  • Elinstallationer, 200p, och
  • Praktisk ellära, 100p

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Ej examen - utbildningsbevis utfärdas

  • Yrkesrollen och elprojektering, 23 Yhp
  • Elinstallationer i byggnader, 40 Yhp
  • Elkonstruktion, 38 Yhp
  • Intelligenta hus och entreprenadjuridik, 25
  • Lärande i arbete 1, 25 Yhp
  • Lärande i arbete 2, 25 Yhp
  • Regler och standarder, 12 Yhp
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information