Logistik och ledning

Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Modern verksamhetsledning och styrning är efterfrågat på dagens marknader. Programmet ger dig en kompetensprofil som svarar på de behoven och du får goda kunskaper i hur de allt viktigare material- och informationsflödena hanteras på bästa sätt.

Utbildningen ger den helhetssyn som alltmer efterfrågas inom styrning och ledning av såväl industriella som offentliga verksamheter.

Utbildningen ger bred kunskap om hur en verksamhet byggs upp, leds och kan utvecklas samt djup kunskap inom utformning, planering och styrning av materialflöden och tjänster. Du kommer också att få djupare förståelse för traditionell ledning och styrning i kombination med modern ledningsfilosofi där bland annat processledning, leankonceptet, förändringsledning, lärande, kvalitet och hållbarhet spelar en viktig roll. Du studerar dessutom mitt i ett av landets viktigaste logistikcentrum, både för svenska och internationella företag. 

Praktik

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom vår Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även i utbildningen genom bland annat gästföreläsningar, företagsbesök och arbetsmarknadsdagar.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Programmet har även utvecklat ett specifikt samarbetsprojekt med utvalda företag och universitet i Sydostasien, Sydafrika och Sydamerika. Genom detta kan du redan under vårterminen i år två ha möjlighet att studera en termin på ett internationellt universitet samtidigt som du genomför din Näringslivsförlagda kurs vid ett internationellt företag.

Efter utbildningen

Du kommer kunna arbeta i olika befattningar och ta ansvar för olika typer av logistiska projekt. Kombinerad med relevant yrkeserfarenhet förbereder utbildningen dig för olika typer av lednings- och ledarbefattningar eller för arbete som konsult inom området. Exempel på arbetsområden är planering och styrning, ledning, produktion, distribution, inköp, affärssystem och verksamhetsutveckling i både privat och offentlig sektor.

Master

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 70
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: HJ-52201
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning

Teknisk bastermin och Tekniskt basår - en möjlighet för dig som inte har behörighet
Har du läst Matematik 3b kan du gå Teknisk bastermin med start i januari för att få behörighet till programmet med start i augusti samma år.
Har du läst Matematik 1a eller 1b eller 1c kan du gå Tekniskt basår med start i augusti för att få behörighet till programmet i augusti påföljande år.

Grundläggande fysik 2, 6 hp
Du som inte har läst Fysik 2 / Fysik B på gymnasiet måste läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. Denna kurs kan läsas med förhöjd studietakt för att klara examen på tre år eller som en sjunde deltermin. Du som har läst Fysik 2 / Fysik B kan välja bort denna kurs.

År 1

Envariabelanalys 9 hp
Företagslogistik 15 hp
Industriell ekonomistyrning 7,5 hp
Lean verksamhetsutveckling 7,5 hp
Linjär algebra 6 hp
Verksamhetsstrategi 7,5 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 7,5 hp

År 2

Detaljhandel 7,5 hp
Flödesplanering och -styrning 7,5 hp
Industriell marknadsföring 7,5 hp
Inköp 7,5 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Projektledningsmetodik 7,5 hp
Utredningsmetodik i Industriell organisation och ekonomi 3 hp

År 3

Arbete ‐ människa ‐ teknik 7,5 hp
Distributions- och transportsystem 7,5 hp
Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Informationsteknologi i försörjningskedjor 7,5 hp
Kvalitetsledning 7,5 hp
Ledning och organisering 7,5 hp


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan (öppnar 15 mars)
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information