Grundlärare förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Undervisning av skolans yngsta elever är din uppgift som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Utbildningen har en helhetssyn på barns lärande och ger dig förutsättningar att lära ut grundkunskaper på ett kreativt sätt.

Det är under de första skolåren som grunderna för fortsatt lärande läggs. Du som lärare i grundskolan blir en viktig person i elevernas utveckling. Störst vikt läggs vid läsandets och skrivandets konst, men även det tidiga lärandet i matematik har en central plats. Förskoleklassen utgör en första introduktion till grundskolan genom att förskolans och grundskolans arbetssätt kombineras.

Grundläggande i utbildningen är en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen kan integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Under programmet har du nära kontakt med arbetslivet samt får ta del av relevant forskning och yrkeskunnande som gör att du som lärare kan undervisa eleverna på bästa sätt.

Studera utomlands

Grundläggande i utbildningen är en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen kan integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Under programmet har du nära kontakt med arbetslivet samt får ta del av relevant forskning och yrkeskunnande som gör att du som lärare kan undervisa eleverna på bästa sätt.

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av din utbildning finns möjlighet att studera eller göra VFU utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Praktik

Under utbildningens fyra år har du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kontinuerlig kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett omfattande nätverk med över tusen partnerskolor och utbildade handledare i ett 20-tal kommuner.

Efter utbildningen

Som färdig grundlärare i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar du med skolans yngsta barn. Du har djupgående kunskaper om hur barn lär sig läsa, skriva och räkna och får också lägga grunden för deras kunskaper i engelska, SO, NO och teknik.

Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 70
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: HJ-52232
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder*
7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare* 7,5 hp

År 1-3 Grundnivå 1 och 2

Svenska – Kommunikation och språk I för grundlärare F–3 7,5 hp
Samhällsorienterade ämnen för grundlärare F–3 15 hp
Naturorienterade ämnen och teknik I–II för grundlärare F–3 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F–3*
7,5 hp
Engelska för grundlärare F–3 15 hp
Matematik I–III för grundlärare F–3 22,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F–3 7,5 hp
Svenska I–III för grundlärare F–3 22,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare F–3 7,5 hp
Självständigt arbete för grundlärare F–3 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle* 7,5 hp
Svenska – Kommunikation och språk II för grundlärare F–3
7,5 hp

År 4

Specialpedagogik för grundlärare F–3* 7,5 hp
Matematik IV för grundlärare F–3 7,5 hp
Svenska IV för grundlärare F–3
7,5 hp
Bedömning och betygsättning för grundlärare F–3 och 4–6* 7,5 hp
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F–3* 15 hp
Examensarbete för grundlärare F–3
15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan (öppnar 15 mars)
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information