Sustainable Communication (One Year)

Filosofie magisterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Sustainable Communication (SusCom) is a Media and Communication master’s programme designed for students who want to deepen their understanding of the significant role of media and communication for global sustainability.

Sustainable Communication (SusCom) is a Media and Communication master’s programme designed for students who want to deepen their understanding of the significant role of media and communication for global sustainability.

In a time where antropologenic climate change is threating the life conditions on which we all depend, and where inequality, wars and armed conflicts remain global problems, the need for global sustainability becomes urgent. SusCom is a master’s programme where you will study the relationship between media and communication and the environmental, social and economic dimensions of sustainability. The programme is offered in close cooperation with the research environment Sustainable Communication at Jönköping University, which has published extensively in the areas of environmental communication, global journalism, transmedia storytelling, and communications for development.

SusCom is offered as a 1-year (60 credits) and a 2-year (120 credits) programme. The 2-year programme is an extension of the 1 year-programme, which means that students of both programmes study together during their first year. A mandatory work placement of five weekes is offered during the first year. Students of the 1 year programme write one thesis (15 credits). Students of the 2-year programme write two theses (15 credits each).

After graduating, students may be interested in working for organisations that work with communication and sustainability. Those who have completed the 2-year programme also have the opportunity to study further at doctoral level.

This One Year programme gives you a Master of Social Science (60 credits) with a major in Media and Communication Studies (magisterexamen). Filosofie magisterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

After graduating, students may be interested in working for companies with a global and/or intercultural focus or strategy, for example as communication experts.

Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Antal platser: 10
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-MS175
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a bachelor's degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 ECTS credits in media and communication studies or social studies including independent, theoretical based work, i.e. a thesis or the equivalent. English 6/English B in the Swedish upper secondary school system or international equivalent.
Urval: Avancerad nivå
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap

(NB Preliminary list of courses)

Year 1

Sustainability and Communication 15 credits
Media in the Digital Age
7.5 credits
Transmedia Storytelling and Design
7.5 credits
Research Methods 1
7.5 credits
Work Placement
7.5 credits
Master's Thesis 1
15 credits

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)

Programansvarig håller ett digitalt möte då du som intresserad har möjlighet att ställa frågor. Gå med i Zoom mötet via: 
https://ju-se.zoom.us/j/151377258

Mötet startar den 3 april kl. 11.00.