Nordic Master's Degree Programme in Gerontology

Filosofie masterexamen med huvudområdet gerontologi, 120 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2019

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Programmet har en särskild tonvikt på frågor som är relevanta för en åldrande befolkning och det kombinerar gerontologisk expertis och traditioner i Sverige, Norge och Island. De viktigaste målen för NordMaG är att utbilda yrkesverksamma med möjlighet att utnyttja, sprida och generera gerontologisk kunskap med hög relevans för samhället och att ge forskningsbaserad kunskap för den framtida utvecklingen av detta område. 

NordMaG är ett tvärvetenskapligt masterprogram i gerontologi med grund i hälsovetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Programmet behandlar ämnen som rör åldrandet på individ- och samhällsnivå, liksom olika faktorer som påverkar åldrandet.

De viktigaste målen för NordMaG är att utbilda yrkesverksamma med möjlighet att utnyttja, sprida och generera gerontologisk kunskap med hög relevans för samhället och att ge forskningsbaserad kunskap för den framtida utvecklingen av detta område.

Masterexamen i gerontologi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet gerontologi inklusive ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng.

Studenten läser tre kurser utanför hemuniversitetet på de universitet som är samarbetspartners, det vill säga Lunds universitet, Islands universitet och Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Studierna är på distans, men vid de NordMaG-gemensamma kurser på Islands universitet, NTNU och Jönköping University finns det campusinslag (1 vecka var under hela utbildningen). Campusveckorna utomlands finansieras av Nordplus Gerontology Network. Dessa kurser ges på engelska. 

Efter utbildningen

Programmet leder fram till en masterexamen i gerontologi som tilldelas av hemuniversitetet, samt ett NordMaG-certifikat. Programmet kvalificerar studenterna för anställning inom exempelvis administration, utveckling, utbildning och forskning inom området äldre och åldrande. Programmet är också utformat för att utbilda nya yrkesverksamma, som behövs i ett åldrande samhälle på regionala, nordiska och internationella nivåer.

Vidareutbildning

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap samt Välfärd och socialvetenskap.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande inom hälso- och vårdvetenskap, medicin, psykologi eller samhällsvetenskap inklusive självständigt arbete om 15 högskolepoäng, eller motsvarande utländsk examen.

Kontaktperson: Marie Persson, 036-101310

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Ortsoberoende
Studieform: Program via nätet
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 4
Programstart: Hösten 2019
Sista anmälan: 2019-04-15
Anmälningskod: HJ-MS102
Behörighet: Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng i en utbildning inom vård, medicin, psykologi eller samhällsvetenskap inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande.
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet gerontologi

Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan (öppnar 15 mars)
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information