Magisterprogram i oral hälsovetenskap

Filosofie magisterexamen med huvudområde oral hälsovetenskap, 60 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2019

null

Detta program kommer inte att ges hösten 2019.

Utbildningen inom magisterprogrammet ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper samt visa insikt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom oral hälsovetenskap såväl teoretiskt som metodologiskt. Kurserna på avancerad nivå ger värdefull kunskap för att kritiskt och systematiskt kunna integrera teori och evidens inom oral hälsovetenskap för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.

Vidare ges du möjlighet i utbildningen att göra bedömningar och prioritera munhälsorelaterade åtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I syfte att tillgodogöra sig kunskap om andra huvudområden inom hälsa-och välfärd bedrivs därför vissa av kurserna helt eller delvis i samverkan med andra professioner. Kurserna är huvudsakligen webbaserade.

Efter utbildningen

Magisterprogrammet leder fram till Filosofie Magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap. Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om 15hp eller motsvarande examen.

Vidareutbildning

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap samt Välfärd och socialvetenskap.

År 1

Gerontologi perspektiv, teori och metod (kurs i huvudämnet 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp
Teamsamverkan i en föränderlig organisation (samläses med andra program) 7,5 hp

År 2

Åldrande och hälsa (kurs i huvudämnet) 7,5 hp
Evidensbasering inom hälsa och välfärd (valbar, samläses med andra program) 7,5 hp
Geriatrik (valbar) 7,5 hp
Gerontologi examensarbete I (kurs i huvudämnet) 15 hp

Kurserna som ingår i magisterexamen kan också sökas som fristående kurser


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information