Bedömning av annan saklig omständighet

Vid sidan av betygs- och provurvalen kan även annan saklig omständighet beaktas vid urvalet.

Har du frågor kring anmälan?

​Kontakta Antagningen
Tfn: 036-10 10 50
kl. 10.00-11.30 och 13.30-15.00

E-post: antagning@ju.se

Hit räknas funktionsnedsättning som innebär att du som sökande har svårt att hävda dig i den ordinarie urvalsprocessen. Du bör därför ha prövat alla möjligheter att förbättra din konkurrenssituation, t.ex. att ha gjort högskoleprovet. Du måste styrka dina skäl med intyg.

Särskild ansökan ska skickas till:
Jönköping University
Antagningen
Box 1026
551 11 Jönköping

För att prövning ska ske krävs:

  • att du sökt Jönköping University i första hand,
  • att du uttömt de möjligheter som står till buds för att förbättra din konkurrenssituation (t.ex. genom att göra högskoleprovet),
  • att dina meritvärden på betyg och högskoleprov inte skiljer allt för mycket från de meritvärden som krävs för att antas i den ordinarie antagningen.

Förutom anmälan till antagning.se ska en skriftlig ansökan vara Jönköping University tillhanda senast 15 april respektive 15 oktober.

Sidan uppdaterad 2015-08-18

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-11
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information