Behörighet

Hösten 2010 infördes nya regler för behörighet och urval till svenska universitet och högskolors utbildningar på nybörjarnivå. De gamla standardbehörigheterna ersätts med områdesbehörigheter och meritvärderingen av gymnasiebetyg förändras.

Har du frågor kring anmälan?

​Kontakta Antagningen
Tfn: 036-10 10 50
kl. 10.00-11.30 och 13.30-15.00

E-post: antagning@ju.se

På denna sida hittar du information om vilka områdesbehörigheter som kommer att gälla för utbildningsprogram på grundnivå vid  Jönköping University. Du hittar också länkar till Universitets- och högskolarådet och antagning.se med information om vad de nya reglerna innebär.

Övergångsregler för sökande med betyg utfärdade före 2010

Övergångsregler innebär att om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010 så uppfyller du kraven även i fortsättningen. Det gäller också sökande som före den 1 januari 2010 uppfyller grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning.

Urval

Från och med antagningen 2012 finns det tre urvalsgrupper i betygsurvalet:

Grupp I Direktgruppen

I den här gruppen deltar sökande med slutbetyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning (minst två tredjedelar av gymnasiepoängen ska utgöra betyg från vuxenutbildningen).

Grupp II Kompletteringsgruppen

I den här gruppen deltar sökande som har slutbetyg från gymnasieskolan och som har kompletterat för behörighet eller ett högre meritvärde. Det gör även sökande med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning där mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen utgörs av kurser med betyg från vuxenutbildningen. Till kompletteringsgruppen hör även de som styrker särskild behörighet genom folkhögskolestudier, basår eller andra motsvarande kunskaper.

Grupp III

Sökande med studieomdöme från folkhögskola.

Sidan uppdaterad 2019-03-26

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-11
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information