Ansök till år 4 av Civilekonomprogrammet

För dig som har tidigare studier som kan tillgodoräknas inom
Civilekonomprogrammet och vill gå Civilekonomprogrammet vid
Jönköping International Business School har möjlighet att söka till senare del av program.

Villkoret är att du är behörig och har tillräckligt meritvärde för att bli antagen till Civilekonomprogrammet samt att det finns vakant plats på programmet. Under det fjärde året specialiserar du dig ytterligare. Du väljer mellan sex inriktningar som samtliga är nära knutna den forskning som bedrivs vid Internationella Handelshögskolan.

- Nationalekonomi-inriktning
För att anses behörig till år 4 skall minst 150 hp (varav 60 hp i nationalekonomi) samt 6 hp på G2F-nivå samt 15 hp i statistik vara avklarade.
- Företagsekonomi-inriktning
För att anses behörig till år 4 skall minst 150 hp (varav 60 hp i företagsekonomi) samt 6 hp på G2F-nivå inom vald fördjupning vara avklarade.

Följande företagsekonomiska inriktningar erbjuds:
• Accounting
• Management
• Marketing
• Finance
• Entrepreneurship
I varje fördjupningsalternativ ingår examensarbete 30 hp.

Observera att beroende på dina tidigare studier så kan det komma att ta mer än två terminer i anspråk att nå en Civilekonomexamen samt att programmet bedrivs i huvudsak på engelska. Se gärna utbildningsplan för mer information om programmets kurser.

Skicka ansökningsblankett till:
Högskoleservice
Registrator JIBS
Box 1026
551 11 Jönköping
OBS: sista ansöknings datum är 20 april

Sidan uppdaterad 2019-04-12

Utbildning
Sidan uppdaterad 2015-08-19
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information