Grundsärskolan - andra vägar till kunskap, 2,5 hp

Målgrupp: Grundsärskola

Kontakt

Åsa Lundgren
asa.lundgren@ju.se
036 - 10 14 23

Hur man kunskapsbedömer en elev som har intellektuell funktionsnedsättning har inget självklart svar. Det handlar ofta om att hitta nya vägar till kunskap så att eleven når sina mål. Denna kurs tar upp pedagogiska utmaningar och didaktiska frågor i grundsärskolan ur ett lärandeperspektiv. Hur synliggör man kunskapsutveckling för en elev som har en eller flera funktionsnedsättningar? 

Kursen tar även upp hur grundsärskolan har vuxit fram i vårt samhälle och vilken roll den fyller. Efter kursen ska du som lärare ha en stabil grund att utgå ifrån när du bemöter och kunskapsbedömer den mångfald av elever som går i grundsärskolan.

Kursinnehåll

  • Grundsärskolans framväxt och historia
  • Grundsärskolans uppdrag och innehåll
  • Lärandemiljöer som präglas av utmaningar
  • Etiskt förhållningssätt och värdegrund
  • Kunskapsbedömning i grundsärskolan
  • Intervjuer med skolledare och elever

Kursplan

Grundsärskolan - andra vägar till kunskap 2,5 hpPDF

Lärare i kursen

Ann-Katrin Swärd

Ann-Katrin Swärd började sin lärarbana som förskollärare och mötte många barn (och deras familjer) som var i behov av särskilt stöd. Idag arbetar hon som universitetslektor i specialpedagogik.

Gun Sand

Gun har arbetat som lågstadielärare, lärare i särskild undervisningsgrupp och speciallärare i särskola. Hon ser att kunskapsutveckling och självförtroende hör ihop. Det ögonblick när eleven lyckas med sitt lärande och självförtroendet växer genom ökad kunskap, tycker Gun är spännande.

Att läsa en kurs hos oss

Vi förser dig med distanskurser om 2,5 hp och du kan börja läsa inom en vecka från ansökningsdag. Efter att du har anmält dig till en kurs kommer allt material du behöver skickat till dig per post: kursguide, inloggningsuppgifter och kurslitteratur. All undervisning och examination sker sedan på distans, ett studiesätt som har många fördelar. Du bestämmer var och när du vill studera! Du har tillgång till allt digitalt studiematerial i två år efter att du har påbörjat en kurs.

En veckas studier

Kursen innebär sju arbetsdagar för dig som student. Kanske lägger du upp det som en halvdag i veckan, eller läser du några heldagar då och då. Upplägget för din kurs kommer alltid vara sex stycken inspelade lektioner på 45 min som kompletteras med läsanvisningar och två examinationer. Lektionerna innehåller alltifrån studioinspelade föreläsningar till intervjuer och reportage. Din sammanlagda studievecka kommer inte bara att innehålla teorier och aktuell forskning utan även inspiration och självutveckling!

Kursbevis

Efter avslutad kurs med godkänt resultat skickas kursbevis till din folkbokföringsadress.

Hur gör jag?

För att läsa en kurs behöver du ha arbetsgivarens (skolledarens/rektorns/förskolechefens) godkännande att köpa kursen. Distanskurser om 2,5 hp inriktar sig enbart mot dig som verksam lärare och kan inte säljas till enskilda individer. Det måste vara skolan som köper kursen eftersom den erbjuds som uppdragsutbildning.

Beställ kursen

Gör en beställning via det här formuläret

Kursen kostar 3.700 SEK per deltagare.
Kontakta oss om fler än 10 kurser önskas.

Sidan uppdaterad 2019-02-12

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2017-11-22
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information