Lärarlyftet

Lärarlyftet är det samlade namnet på regeringens satsning som syftar till att höja lärarnas status och kompetens. Denna lärarfortbildning, som är en uppdragsutbildning, riktas till anställda lärare med lärarexamen, som undervisar i ämnen de saknar behörighet i.

Kontakt

Studievägledande frågor:

Berit Tornell

berit.tornell@ju.se

Kursadministrativa frågor:

Åsa Lundgren
asa.lundgren@ju.se

Kurs öppen för efteranmälan höstterminen 2019

Sök utbildning direkt till lärosätet.

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande, se under dokument Huvudmannens godkännandeblankett.

Vi erbjuder kurs för lärare inom ramen för Lärarlyftet. Inom denna fortbildningssatsning erbjuds enbart behörighetsgivande kurser.

Från 1 april 2014 kan lärare i fristående skolor med waldorfpedagogisk inriktning studera inom Lärarlyftet. 

Möjlighet till validering

I kurser som erbjuds inom Lärarlyftet höstterminen 2019 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.

Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande är resultatet av tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked. Se rubrik Dokument.

Kurs höstterminen 2019

Lärare som undervisar i åk 1-3

Du som har lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig samt anställning hos en huvudman.

Lärare som undervisar i åk 7-9

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

KURSNAMNANM.KOD
Religionsvetenskap lärare åk 7-9, 31-45 hpINSTÄLLD

Gymnasielärare

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman.

Lärare som undervisar i åk 4-6

Du som har lärarexamen mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman.

KURSNAMN

ANM.KOD

NO/Teknik för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet II) 30 hp

U0015

 Se Studieguide 4-6 HT19, under rubriken Dokument. 

Fritidspedagoger eller motsvarande

Du som har fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är inriktad mot fritidshem eller enbart mot fritidshem och förskola samt anställning hos en huvudman.

Kursernas upplägg

Med anledning av att Lärarlyftet ges för sista gången ht19 är det nödvändigt att erbjuda kursen på helfart, vilket ska betraktas som motsvarande studier på heltid. Kursen är distansbaserad med fyra närträffar à fyra dagar i Jönköping. I Studieguiden nedan ges detaljerad information om omfattningen av studierna. I Studieguiden hänvisas till webbplattformen Pingpong, vilket deltagare får tillgång till i samband med registrering på kursen.

Behörighet

Eftersom kurserna inom Lärarlyftet skall leda till behörighet är det viktigt att du har rätt förkunskaper, se behörighetskrav i respektive kursplan. Om du är osäker på vad din tidigare utbildning innehåller, kontakta vår studievägledning.

Waldorflärare

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner.

Dokument

Den kan du scanna in och bifoga huvudmannens godkännande elektroniskt när du ansöker. Skicka ansökan till asa.lundgren@ju.se eller skicka in den separat till:

Högskolan för Läranade och Kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 15 Jönköping

Sidan uppdaterad 2019-04-16

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-09-21
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information