Handledarutbildning steg 1, 7,5 hp

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder en Handledarutbildning steg 1, 7,5 hp. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om handledningens teori och praktik, samt färdigheter i att genomföra ett handledande samtal med etisk medvetenhet. Fokus ligger framförallt på handledning av yrkesverksamma.

Kontakt

Anna Samuelsson anna.samuelsson@ju.se

För vem

Kursen vänder sig till dig som har ett yrke där samtal och kommunikation är centralt. Du kan vara verksam inom utbildning, vård och omsorg, socialt arbete eller inom exempelvis förvaltning/näringsliv.

Uppdragsutbildning

Kursen ges som uppdragsutbildning och anordnas mot en avgift. Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person (arbetsgivare) och utbildningen kan ges till företag, organisationer eller myndigheter. Anmälan till uppdragsutbildning måste göras med arbetsgivarens medgivande. Nedan följer en kursbeskrivning.

Om kursen

Kursen läses på kvartsfart och genomförs huvudsakligen genom distansstudier med sex campusträffar ungefär en gång i månaden på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Campusträffarna innehåller främst praktiska grupp-och samtalsövningar men också föreläsningar och seminarier.

Självstudier sker genom webbaserad lärplattform PingPong.

Kursens mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten

  • kunna tillämpa grundläggande teoretisk kunskap om samtal och kommunikation i handledningssamtal
  • kunna med hjälp av grundläggande handledningsteoretiska begrepp analysera ett genomfört handledningssamtal
  • kunna formulera vägledande etiska principer och ställningstaganden

Behörighetskrav

Behörig är den som i sin yrkesutövning arbetar med samtal och kommunikation.

Examination

Examinationsuppgiften innebär att varje deltagare genomför ett handledningssamtal, med en individ eller en grupp, vilket ljudinspelas, transkriberas och analyseras i relation till kurslitteraturen. Uppgiften betygssätts med Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Pris

18.000 SEK per deltagare som faktureras arbetsgivaren i samband med kursstart.
Kostnad för kurslitteratur ingår inte i priset.

Anmälan

Kursen startar under förutsättning att minst 15 anmälningar inkommit. Vid fler än 30 anmälningar förbehåller sig utbildningsanordnaren att göra ett urval. Lämna din intresseanmälan här.

Övrigt

Kursplan publiceras efter att beslut om kursstart meddelats.

Sidan uppdaterad 2019-05-02

Utbildning
Sidan uppdaterad 2017-09-15
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information