Entreprenöriellt lärande, 2,5hp

Trygga dina elevers framtidsmöjligheter med entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande, en ny lärandeform sedan 2011, har likheter med bland annat problembaserat lärande och projektbaserat lärande men skiljer sig framförallt genom att målet med uppgifterna är att de är på riktigt.

Kontakt

Berit Tornell

berit.tornell@ju.se 
036-10 14 01

Regeringens policy såväl som forskning visar att entreprenöriellt lärande i skolan bygger på handlingskraft, utgår från elevers livsvärld och inte minst har samverkan med elever och lärare inom skolan, med det omgivande samhället och med ett arbetsfält som är globalt.

Skapa värden som gynnar dig själv likaväl som de gynnar andra genom att bygga upp och utveckla entreprenöriella kompetenser, förmågor och attityder! Se möjligheter, ta initiativ och omsätt idéer till handling!

Allt detta kan utvecklas genom entreprenöriellt lärande i förskola, i grundskola, i gymnasieskola samt i vuxenstudier.

  • Elever arbetar med konkreta/problembaserade uppgifter.
  • Uppgifterna har ett autentiskt innehåll.
  • Elever interagerar med omvärlden.
  • Elever lär sig att se möjligheter och att ta ansvar för sin uppgift.
  • Det entreprenöriella blir värdeskapande även utanför klassrummet när det kommer till nytta för någon annan.
  • Elever lär sig dra nytta av misslyckanden som en del i lärprocessen.
  • Entreprenöriellt lärande är nyskapande och innehåller ett stort mått av nyfikenhet.
  • Lärarrollen förändras.

Låt till exempel nästa studiedag bli en start till en kurs i Entreprenöriellt lärande.

Kursen Elever har tusen idéer – arbeta entreprenöriellt (Grundlärare med inriktning mot 7-9 och Ämneslärare mot gymnasiet), 2,5 hp ges helt på distans och studiestarten är flexibel.

Entreprenöriella förmågor är medfödda hos somliga personer men framförallt är de utvecklingsbara hos alla!

 

Sidan uppdaterad 2018-07-06

Utbildning
Sidan uppdaterad 2017-08-28
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information