Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp

Vi erbjuder kursen "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6". Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Efteranmälan

Sök kursen direkt via lärosätet. Kom ihåg att din arbetsgivare behöver godkänna dina studier, använd denna blankett för godkännandeWord. Skanna in underskriven blankett och skicka till asa.lundgren@ju.se eller per post till Högskolan för Lärande och Kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026 
551 15 Jönköping

Kontakt

Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421

Mer information

Besök skolverket.se för mer information om kurs för undervisning i åk 1-6, åk 7-9, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen.

Kursen finns anpassad för flera skolformer. Genom att gå den får du en introduktion till svenska som andraspråk. Framförallt får du en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du får även fler verktyg så att du kan stärka din undervisning av flerspråkiga och nyanlända elever.

Därför ska du delta

Kursen ”Det globala klassrummet” är en möjlighet för deltagaren att få kunskaper om ämnet svenska som andraspråk, utan krav på att deltagandet ska leda till behörighet. Deltagande är möjligt både för dem som redan är behöriga i svenska som andraspråk och för dem som inte är behöriga. Vid eventuellt senare deltagande i behörighetsgivande kurs i svenska som andraspråk inom LLII kan Det globala klassrummet, likt övriga högskolestudier, komma att ligga till grund för tillgodoräknande.

För vem

Målgrupp för fortbildningen...

  • är anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, ngn som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan(entreprenad), eller folkhögskola och 
  • undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar i utbildningen med avsikt att undervisa i ämnet eller utbildningen

Om kursen

Kursen läses på kvartsfart och genomförs huvudsakligen genom distansstudier med några campusträffar på Jönköping University samtidigt som du arbetar.

Kursen pågår mellan v.36 tom v.3 (2020).
Självstudier genom webbaserad lärplattform PingPong.


Följande kurs ges vid Jönköping University

Kursen kan vara ett första steg till behörighet

Om du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Arbetsgivaren godkänner att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare behöver godkänna att du studerar en kurs. Blanketten "Huvudmannens godkännande"Word ska skrivas under av din arbetsgivare.

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Sidan uppdaterad 2019-04-26

Utbildning
Sidan uppdaterad 2019-03-04
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information