Geriatrik 7,5 hp (avancerad nivå)

Anmälan

 

Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Kursen utvecklar dina kunskaper om för åldrandet specifika somatiska och psykiska sjukdomar och dess konsekvenser för den äldre människans vård, omsorg och rehabilitering. Interprofessionellt samarbete och bemötandefrågor behandlas samt kursmoment som omfattar bedömning, planering av åtgärder samt läkemedelsbehandling.

Studentcitat:

- En lärorik och rolig kurs! Upplever att jag fått mycket ny kunskap som kommer hjälpa mig i mitt yrkesliv.

Kursen är web-baserad och kan ges helt på distans eller delvis på distans och med lärarledda seminarier.

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin, katarina.bolin@ju.se för information och offert.

Kostnad

Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

17 000 SEK (exkl. moms) per kurs.
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Sidan uppdaterad 2018-11-26

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2016-05-30
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information